Til toppen

Gurusoft har oppnådd status som markedsledende aktør innen rapporteringssystemer som følge av en enkel årsak – dyktige ansatte som virkelig brenner for faget. Fra vårt kontor i Sandefjord jobber vi iherdig med å dele fagkunnskap med våre kunder, og arbeider kontinuerlig med å videreutvikle våre systemer for å kunne imøtekomme morgendagens krav til rapportering. Vi er opptatt av at alle som investerer i våre systemer for datainnsamling, rapportering, dokumentasjon og analyse skal spare både tid og penger.


Hovedprodukter

Vi har utviklet et sett med produkter som er grunnpilarene i brukernes rapporteringsarbeid. Disse produktene automatiserer samtlige prosesser i forbindelse med rapporteringen, og samler all data ett system.

Tilbehørsprodukter

Videre opplever vi et ønske fra brukerne om flere tjenester for å automatisere arbeidet med presentasjon, analyse og behandling av data ytterligere. I tillegg bistår vi med drift og forvalting av deres systemer, samt kvalitetssikring og kontroll av innsamlet data.

Derfor har vi utviklet flere tilbehørsprodukter som komplimenterer grunnproduktene. Dette er produkter for de som ønsker å ta arbeidet med datainnsamling, rapportering og analyse til et nytt nivå, og gjøre mer enn kun det absolutt nødvendige.

Bransjemoduler

Vi har også utviklet flere moduler som er spesialtilpasset din bransje sine unike oppgaver. Disse modulene gir maksimal effektivitet og kostnadsbesparelse ved anvendelse og bruk. Gurusofts Bransjemoduler er enkelt å komme i gang med, og dere får med dette bransjens beste plattform for rapporteringsarbeid.

Varighetskurve

Dokumenterer at vannet som produseres har vært utsatt for tilfredsstillende UV-stråling.

Les mer

Vanntapsanalyse

Gjør det mulig å følge forskriften som tilsier at vannlekkasjene skal tilstrebes under 20%.

Les mer

MATS

Generer all data som Mattilsynet etterspør automatisk og spar tid i rapporteringen til Mattilsynet.

Les mer

Prøveplan

Få full oversikt over status på alle prøver i henhold til prøveplanen. Hvilke prøver som mangler kan identifisere umiddelbart.

Les mer

KOSTRA

Automatisk innsamling av KOSTRA-data som genereres i en egen rapport, og spar tid i rapporteringen til fylkesmannen.

Les mer

Overløp

Automatisk måling, rapportering og dokumentering av overløpsvannet i tid, mengde og lengde.

Les mer

Leietakeravregning

Fakturagrunnlag av el, fjernvarme og vann per leietaker. Grafisk og tabellarisk oversikt som også leietaker selv kan få tilgang til.

Les mer

Septikmottak

Få oversikt over tid og sted septik har blitt levert. Gir raskt innsyn I statistikk og mengder i ønsket periode.

Les mer

Slamdeklarasjon

Systemet beregner høyeste forekomst av kvalitetsklasse, og skriver ut deklarasjon med riktig behandling.

Les mer

Prognose - Fjernvarme

Maskinlæringsalgoritme for å generere prognoseverdier for fremtidig produksjon ved fjernvarmesentralen. Grafisk visning av prognoser i web med sanntids oppdatering.

Les mer

Avfallshåndtering

Gir full oversikt over virksomhetens kildesorteringsgrad til enhver tid. Datagrunnlaget kommer fra renovasjonsselskapet virksomheten har avtale med.

Les mer

Andre moduler

Kart

All ønsket data sendes inn I aktuelt kartsystem, og illustreres både enkelt og oversiktlig på kartet.

Les mer

Driftsjournal

Modul for å flytte den tradisjonelle driftsjournalen fra skrivebordet til PC.

Les mer

bedreVann

Gurusoft samarbeider tett med Norsk Vann for optimalisering og utvikling av modulen bedreVANN.

Les mer