Til toppen

 

Gurusoft forebygger energisløsing ved hjelp av fagløsninger innen energi og fjernvarme. Vår ledende energioppfølging hjelper kundene med å forenkle, automatisere og effektivisere prosessene. Energi og fjernvarme har en nøkkelrolle i vår felles kamp mot klimagassutslippene. Fjernvarme tar i bruk energi som ellers ville gått tapt, og blir av mange ansett som en foretrukken og fremtidsrettet løsning. Vi i Gurusoft bistår ved å dekke alle bransjens behov innenfor energi og fjernvarme med våre fagløsninger. Fagløsningene for automatisering av datafangst og kontrollsjekk av mengedata bidrar dessuten til økonomisk gevinst, så vel som miljøgevinster.

 

Se våre løsninger for energi og fjernvarmeKundehistorier

Fritzøe Eiendom

«Vi hadde aldri kunnet drive så mange eiendommer uten bruk av Gurusoft EOS»


Les mer
Green Mountain

«Uten bruk av Gurusoft ville vi ikke være så rasjonelle og økonomisk drevet»


Les mer
Stavanger kommune

«Gurusoft har det mest fleksible energioppfølgingssystemet i bransjen»


Les mer


- Espen Svendsen, Stavanger Kommune
Gurusoft har det mest fleksible rapportsystemet i bransjen!
- Espen Svendsen, Stavanger Kommune