Til toppen

Lab2Report

Automatisk og manuell datafangst for å sikre verdier fra vann og slam samt mat og tilstand i produksjonsanlegg innen Næring og Nytelse.

Automatisk og manuell datafangst for å sikre verdier fra vann og slam samt mat og tilstand i produksjonsanlegg innen Næring og Nytelse.

Med Gurusofts Lab2Report overføres Labanalyser straks de er ferdig analysert på laboratoriet. I første omgang er dette å regne som forenklet rapportering, men etter at samtlige analyser er foretatt blir dette en godkjent rapportering.

System for mottak, kontroll og korrigeringer av lab-analyser. Vi samarbeider med de aller fleste laboratorier.

Lab2Report:

  • Samtlige laboratorieprøver overføres automatisk til GS Report.
  • Automatisk registrering av labanalyser fra eksterne laboratorier, interne LIMS systemer og passive/on-line prøvetakere.
  • Manuell registrering av egne analyser føres rett inn i systemet.
  • Lab2Report sjekker om benevning fra ekstern lab er i samsvar med ønsket rapportering, og konverterer til riktig benevning ved avvik.
  • Systemet registrerer også analysemetode slik at endrede nivåer kan henføres til endring av metode.
  • Ved å legge til koordinater på prøvestedet, vil data også kunne vises på ønsket kartsystem.
  • Resultatet danner grunnlag for effektiv KOSTRA og MATS rapportering
  • Danner også grunnlaget for mulig rapportering og varsling av Legionellabakterier i dusjsystemer o.l. i bygg.
  • Samtlige data kan nå sammenstilles i rapporter for trending og korrelering med flere analyser mot hverandre.

Du må være innlogget for å se denne informasjonen.

Logg inn som kunde eller samarbeidspartner, eller registrer deg her:

Logg inn