Til toppen

Aktører som har digitalisert tjenester ved bruk av Gurusofts DataHub.

En DataHub analyserer, lagrer og deler dine data på tvers av alle applikasjoner.

Trygve Larsen

Leder, Gurusoft

Tips

Hvem bør ha en DataHub?

Er du i en posisjon der du lurer på om ditt foretak eller din kommune bør gå til anskaffelse av en DataHub? Her er noen kjennetegn på at det foreligger et reelt behov:

Du er en kommune som ønsker å transformeres til en 'smartby'

Du er en kommune med et digitaliseringsbehov

Du ser fordelen ved å samle alle IoT sensorer for videre benyttelse

Du ønsker ett grunnlag for all rapportering innen kommunalteknikk VA

Du ønsker ett grunnlag for ferdigstillelse av offentlig rapportering

Du har behov for energioppfølging av bygg

Du er en kommune som vil ha oversikt over vannlekkasjer i ledningsnettet

Du er en kommune som vil ha oversikt over vannets reise fra råvann, til renvann og slam


Hvorfor bør du

ha en DataHub?

Vi vet at behovet for effektiv rapportering på en trygg og oversiktlig måte er stort. Derfor er det en fordel å kunne forholde seg til ett dekkende rapportsystem, med tilgjengelige data fra samtlige anlegg. Med Gurusoft Report knyttes systemene sammen, og sørger for å samle data i ett og samme system for behandling og rapportering. Stikkord som LoRa, IoT, Elhub, maskinlæring, klima- og energiregnskap tilbys i løsningen.


Vi utvikler programvare og løsninger i skyen som digitaliserer og automatiserer hverdagen for våre kunder og samarbeidspartnere.

Gurusoft


Store tidsbesparelser

Automatisk rapportering.

Er Gurusoft din nye DataHub. Vi bistår med løsninger for kontroll og rapportering av alt fra;

Rent og trygt vann

Vanntap/lekkasjer

Optimal energiforbruk

Overløp

Rensegrad

Slamrapportering

Klima- og miljørapportering

Myndighetsrapportering

Og andre driftsrapporter m.m.


Hvorfor velge oss? 

Gurusoft har oppnådd status som markedsledende aktør innen rapporteringssystemer som følge av en enkel årsak – dyktige ansatte som virkelig brenner for faget.

Fra vårt kontor i Sandefjord jobber vi iherdig med å dele fagkunnskap med våre kunder, og arbeider kontinuerlig med å videreutvikle våre systemer for å kunne imøtekomme morgendagens krav til rapportering.

Vi er opptatt av at alle som investerer i våre systemer for datainnsamling, rapportering, dokumentasjon og analyse skal spare både tid og penger.


.