Til toppen

Serviceavtale

Bistand til å sjekke regelmessige mottak av forventede resultatdata, som skal inn til rapportsystemet.

Bistand til å sjekke regelmessige mottak av forventede resultatdata, som skal inn til rapportsystemet.

Gurusoft tilbyr å bistå med å avdekke eventuelle manglende innrapporteringer av data. Dette gjelder også ved eventuelle unormale høye/lave verdier. Dette sikrer datagrunnlaget for videre rapporteringer og trendig av historisk informasjon.