Til toppen

Slamdeklarasjon

Systemet beregner selv ut høyeste forekomst av kvalitetsklasse, og skriver ut varedeklarasjon med riktig behandling til anvender.

Systemet beregner selv ut høyeste forekomst av kvalitetsklasse, og skriver ut varedeklarasjon med riktig behandling til anvender.

Slamdeklarasjon beregner og dokumenterer kvalitetsklasse på slam ut i fra innhold av tungmetaller. Løsningen gir økt salg av slam til forbruker (jordbruk), samt tidsbesparelser fordi den er enkel og ryddig med innbydende utseende på rapport.