Til toppen

Varsling

Alle verdier i Report kan sende varsling via sms og/eller epost ved overskridelser. Mottakere er enten grupper eller enkeltpersoner.

Alle verdier i Report kan sende varsling via sms og/eller epost ved overskridelser. Mottakere er enten grupper eller enkeltpersoner.

Gurusoft Varsling er en løsning for automatisk e-post- og sms-varsling ved unormale hendelser eller overskridelser av grenseverdier.

Gurusoft Varsling:

  • Trygghet med tanke på at et unormalt forbruk raskt avdekkes.
  • Samtlige signaler kan settes opp til å sende hendelser inn til Varslingssystemet for sms og/eller e-postvarsling.
  • Selv velge når det skal varsles som sms eller e-post. Eksempelvis kan 1. prioritet saker varsles som sms mens 2. og 3. prioritet som e-post.
  • Mottakere kan være enkeltpersoner eller grupper. Med eller uten krav til svar på melding.
  • Alternativt sende varsling til andre systemer som f.eks. FDV-systemer, SCADA-systemer etc.