Til toppen

Avfallshåndtering

Få full oversikt over virksomhetens kildesorteringsgrad, og gjør det enkelt å sette miljømål for bedriften. Med avfallshåndtering oppnår man en positiv effekt både på klima, miljø og økonomi.

Få full oversikt over virksomhetens kildesorteringsgrad, og gjør det enkelt å sette miljømål for bedriften. Med avfallshåndtering oppnår man en positiv effekt både på klima, miljø og økonomi.

Dokumentér og analysér data fra renovasjonsselskapene som virksomheten har avtale med.

Datagrunnlaget kommer fra renovasjonsselskapet virksomheten har avtale med. Har dere avtale om elektronisk dataoverføring, overføres dataene automatisk til Gurusoft. Alternativt legges de manuelt inn i systemet straks det foreligger.

 

Avfallshåndtering:

  • Dokumenterer krav til myndighetene ang. miljø - ref. Regnskapslovens § 3-3.
  • Dokumenterer sorteringsgrad for alt levert avfall.
  • Gir mulighet til grafiske illustrasjoner og dynamiske visninger av status / resultatet.
  • Viser virksomhetens holdning til "det grønne skiftet". Riktig håndtering av avfall bidrar til vktige miljøtiltak, og utgjør stor klimanytte.
  • Et viktig ledd for virksomheter som skal bli eller er ISO 14001 sertifisert.

 

Med Gurusoft Avfallshåndtering vil virksomheten til enhver tid visualisere sorteringsgraden på sine nettsider, i Dashboard eller i sine rapporter. Ønsker du å omregne disse dataene til ditt klima og miljøregnskap? klikk HER for mer informasjon.