Til toppen

Avfallshåndtering

Full oversikt over virksomhetens kildesorteringsgrad til enhver tid.

Full oversikt over virksomhetens kildesorteringsgrad til enhver tid.

Dokumentér og analysér data fra renovasjonsselskapene som virksomheten har avtale med.

Datagrunnlaget kommer fra renovasjonsselskap virksomheten har avtale med. Har dere avtale om elektronisk dataoverføring, overføres dataene automatisk til Gurusoft. Alternativt legges de manuelt inn i systemet straks det foreligger.

 

Avfallshåndtering:

  • Dokumenterer krav til myndighetene ang. miljø - ref. Regnskapslovens § 3-3.
  • Dokumenterer sorteringsgrad for alt levert avfall.
  • Gir mulighet til grafiske illustrasjoner og dynamiske visninger av status / resultatet.
  • Viser virksomhetens holdning til "det grønne skiftet".
  • Et viktig ledd for virksomheter som skal bli eller er ISO 14001 sertifisert.

 

Med Gurusoft Avfallshåndtering vil virksomheten til enhver tid visualisere sorteringsgraden på sine nettsider, i Dashboard eller i sine rapporter.