Til toppen

Vanntapsanalyse

Forskriften sier at vannlekkasjene skal tilstrebes under 20%. Med Gurusoft Vanntapsanalyse etter IWA modellen kan dette bli mulig.

Forskriften sier at vannlekkasjene skal tilstrebes under 20%. Med Gurusoft Vanntapsanalyse etter IWA modellen kan dette bli mulig.

Automatisk måling, analyse, rapportering og dokumentering av vannlekkasje pr ledningsnett. Løsningen er den beste i bransjen og gir store tids- og kostnadsbesparelser. Dette bidrar også til redusere behovet for økt vannproduksjon.