Til toppen

Vanntapsanalyse

Forskriften sier at vannlekkasjene skal tilstrebes under 20%. Med Gurusoft Vanntapsanalyse etter IWA modellen kan dette bli mulig.

Forskriften sier at vannlekkasjene skal tilstrebes under 20%. Med Gurusoft Vanntapsanalyse etter IWA modellen kan dette bli mulig.

Automatisk måling, analyse, rapportering og dokumentering av vannlekkasje pr ledningsnett. Løsningen er den beste i bransjen og gir store tids- og kostnadsbesparelser. Dette bidrar også til redusere behovet for økt vannproduksjon.

"Gurusoft er ett av verktøyene som har bidratt til at vi i dag ligger på en lekkasjeprosent på ca 14, mot godt over 40 i 2014/2015."
- Guttorm Langstøyl, Spydeberg kommune