Til toppen

Kart

Anvend vektorisert kartsystem for å synliggjøre rapportresultatene. Gir et raskt geografisk bilde over situasjonen / tilstanden.

Anvend vektorisert kartsystem for å synliggjøre rapportresultatene. Gir et raskt geografisk bilde over situasjonen / tilstanden.

Kart er et veldig nyttig og tidsbesparende verktøy. All ønsket data sendes inn til aktuelt kartsystem, og illustreres både enkel og oversiktlig på kartet.

Gurusoft Kart:

 • Samtlige data kan vises i ønsket kartsystem.
 • Rask og god oversikt over avviksdata - Hvor er Hvilket avvik!
 • SCADA data, lab-analyser, energidata, nedbørsdata m.m. vises med egne symboler og visualiserer gjerne også tilstanden i et definert område i kartet.
 • Gurusofts programvare utveksler data med ønsket kartsystem, som f.eks.:
  • Gemini VA
  • Statens Kartverk
  • GIS line
  • m.fl.
 • Alle symboler på kartet kan igjen vise egenskaper for måleren/verdien/taggen og samtidig inneholde en link til ønsket rapport for taggen og området.