Til toppen

 

Er alle forventede analyser tatt og rapportert inn i henhold til prøvetakningsplanen?

Gurusofts Prøveplanmodul gir god oversikt over status på alle prøver i henhold til prøveplanen. Du kan raskt identifisere hvilke prøver som mangler og hvilke du kan forvente å få inn. Følg opp prøvetakningsplanen og få full oversikt over tester, analyser og resultater for drikkevann, avløpsvann og avløpsslam i henhold til de gjeldende kravene og deres egen plan. Følg med hver uke gjennom hele året og få oversikt og kontroll!

Hva gjør bransjemodulen Prøveplan?

  • Forenkler den tidkrevende prosessen med oppfølging av prøveplanen.
  • Gir full oversikt over analyser hvor det er krav til gjennomføring og rapportering (ALTINN og MATS).
  • Gjør det enkelt for flere å bidra i oppfølgingen.
  • Avdekker avvik og mangler.
  • Skaper økt fokus på et viktig område.
  • Kan kombineres med Dashboard for å visualisere og synliggjøre viktige parametre.
  • Kan kommentere enkeltanalyser, som for eksempel identifiserte avvik.
.