Til toppen

KOSTRA

Spar tid med Gurusoft KOSTRA — automatiser rapporteringen til fylkesmannen.

Spar tid med Gurusoft KOSTRA — automatiser rapporteringen til fylkesmannen.

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet.

Den ansvarlige for drift av avløpsanlegg plikter årlig å rapportere opplysninger om anleggene og utslipp til staten. Rapporteringen foregår elektronisk via nettportalen Altinn.

Kravet om rapportering gjelder avløpsanlegg som mottar avløpsvann tilsvarende 50 pe (personekvivalenter) eller mer. Rapporteringskravet gjelder også for anlegg som ikke har noen form for rensing. Rapporteringen foregår elektronisk via nettportalen Altinn.

Alle rapporterte avløpsdata inngår i statistikk som publiseres av Statistisk Sentralbyrå (SSB) som styringsinformasjon for kommuner, bydeler og fylkeskommuner.

Prosessen med rapportering til fylkesmannen kan være tung og krevende, men er nå automatisert med KOSTRA-modul fra Gurusoft. Med automatisk innsamling av anleggsdata og analysedata gjennom året genereres KOSTRA-data i en egen spesialrapport. Her kan dataene kvalitetssikres før de lastes opp i Altinn for innrapportering. Gurusoft samarbeider tett med Miljødirektoratet rundt utvikling og optimalisering av KOSTRA rapporteringen.

Med KOSTRA-modulen fra Gurusoft kan en da også fortløpende gjennom året se sine resultater. Det gir økt fokus og mulighet for raskere respons for å oppnå bedre resultater.