Til toppen

Gurusoft EOS er markedets ledende system for energioppfølging. Kom raskt i gang og oppnå umiddelbare resultater i form av redusert energiforbruk og energikostnader. Det blir stadig viktigere med god oversikt over forbruk i bygg og eiendommer, derfor er et godt energioppfølgingssystem blitt helt essensielt. Gurusoft tilbyr bransjens beste energioppfølgingssystem når det gjelder brukervennlighet, fleksibilitet og skalerbarhet. Med Gurusoft EOS får man alt fra enkel oversikt over forbruk og reduserte kostnader, til avanserte analyser for å forstå årsaken til overforbruk og feil.


Hva gjør Gurusoft EOS?


Inneholder alle innsamlede data fra alle energikilder og vann

Hovedmålere, undermålere og fiktive eller beregnede målere med god oversikt

Grafisk og tabellarisk presentasjon i faste rapporter, eller etter eget oppsett

Gir ET-kurver per bygg/bygningsmasse

Gir samsvarsgrafer som viser forholdene mellom ulike energikilder per bygg, gjerne satt sammen med utetemperatur i samme periode

Gir et energi- og miljøregnskap for ønsket periode

Gir avvik i energiforbruk ut i fra budsjett/referanseår

Finn selv forbruk på ønskede tidsrom på valgte ukedager - gjennom året

image

Tilbehørsprodukter