Til toppen

bedreVANN

Løsning for måling, rapportering og dokumentering i henhold til bedreVANN, samt måling og dokumentering av energibruk tilknyttet vannproduksjon.

Løsning for måling, rapportering og dokumentering i henhold til bedreVANN, samt måling og dokumentering av energibruk tilknyttet vannproduksjon.

Forretningsløsning som måler og dokumenterer effektiviteten og kostnaden ved vanndistribusjonen. I tillegg til det måler og dokumenterer Gurusofts bedreVANN energibruk tilknyttet vannproduksjonen.

Norsk Vann anbefaler alle kommuner å benytte bedreVANN for å måle og vurdere tilstand og kostnader rundt vannlogistikken. Gurusoft samarbeider tett med Norsk Vann for optimalisering og utvikling av forretningsløsningen bedreVANN.

Gurusofts bedreVANN:

  • Finner ut om standarden er god
  • Dokumenterer og kommuniserer standarder og kostnader
  • Gir mulighet for å sammenligner med andre
  • Finner viktige kostnadsdrivere
  • Måler og viser effekten av tiltakene som gjøres over tid
  • Måler og dokumenterer energibruk og kostnader tilknyttet produksjon av vann

https://bedrevann.no/​

https://www.norskvann.no/