Til toppen

Vedlikehold (DV)

Gurusoft DV gir oversikt og kontroll over komponenter og leverandører. Hendelser registreres fra Report eller andre systemer.

Gurusoft DV gir oversikt og kontroll over komponenter og leverandører. Hendelser registreres fra Report eller andre systemer.

Det er stadig behov for vedlikehold. Gurusoft Vedlikehold gjør denne prosessen enkel og oversiktlig, og gir store tidsbesparelser.

Gurusoft Vedlikehold:

  • Benyttes gjerne for registrering av hendelser – for vakt, skift, drift.
  • Påføring av forhåndsdefinerte ”hendelsestyper”, deltakere i gruppene, etc. avkrysses i systemet.
  • Benyttes til å dokumentere hendelser for anvendelse til senere bruk, som erfaringsdatabase (kokebokprinsippet).
  • Arbeidsflyt av registrerte hendelser – fra registrering til godkjenning.
  • Registrerte saker kan automatisk sendes som sms/e-post til arbeidsleder.