Til toppen

MATS

Spar tid med Gurusoft MATS — automatiser rapporteringen til Mattilsynet.

Spar tid med Gurusoft MATS — automatiser rapporteringen til Mattilsynet.

Mattilsynet er direktorat for forbruker- og helserettet tilsyn med næringsmidler, herunder drikkevann. De godkjenner og fører tilsyn med alle vannforsyningssystem i Norge. 

Eiere av vannforsyningssystem har ansvar for å rapportere alle relevante data om sin vannforsyning jfr. § 25 i drikkevannsforskriften. Rapporteringen skjer elektronisk via Mattilsynets skjematjeneste.

Gurusoft har egne rapporter som genererer alle de statistikk data som Mattilsynet etterspør. Dette forenkler prosessen til de ansvarlige til et minimum av tidsforbruk.

Med Lab2Report som fortløpende automatisk overfører alle analyser som tas gjennom året vil MATS-rapportene til enhver tid ha oppdatert oversikt over vannkvaliteten.

Med Gurusoft kan denne informasjonen enkelt synliggjøres til de som har behov for det. Dette gir mulighet for bedre kontroll og raskere respons for å opprettholde god drikkevannskvalitet.