Til toppen

Startsider

Gurusoft Startsider er et rammeverk med et helt nytt grensesnitt for bruker. Det gir raskere tilgang til forhåndsdefinerte rapporter, som gjør at flere i organisasjonen kan dra nytte av rapportdataene.

Gurusoft Startsider er et rammeverk med et helt nytt grensesnitt for bruker. Det gir raskere tilgang til forhåndsdefinerte rapporter, som gjør at flere i organisasjonen kan dra nytte av rapportdataene.

Gurusoft Startsider er et rammeverk med et helt nytt grensesnitt for bruker. Dette gir raskere tilgang til forhåndsdefinerte rapporter, og gjør at flere i din organisasjon kan dra nytte av dine rapportdata. Vi benytter en “Generator” som  er et grafisk verktøy, og forenkler oppsettet av Gurusoft Startsider.Akkurat nå har Startsider fått et oppgradert utseende, og vi tilbyr heretter to forskjellige versjoner:

Versjon 1 viser venstremeny med inndeling etter kundens eget ønske, og gjengir en enkel grafisk fremstilling av produksjon hittil i år. I større anlegg kan generering av menyen og rapportene være helautomatisert, mens andre deler av menyen kan være skreddersydd. Det er også mulig å inkludere linker til andre sider og dokumenter hvis dette anses som formålstjenlig.


Versjon 2 tilbyr lignende venstremeny som i versjon 1, men leveres i tillegg med dashbboard som tillater deg som bruker å skreddersy din egen layout med grafiske elementer. Her kan du legge til nøkkeltall etter eget ønske, og holde tritt med viktige data på en enkel og oversiktlig måte. Oppsettet er også ideelt for fremstilling på storskjerm.

Lurer du på hvordan du kan komme i gang med startsider? Send oss en forespørsel via den angitte knappen ovenfor. 


Aktuelle visninger på Startsider:

Industri

 • Nøkkeltall, gjerne over flere perioder for sammenligning
 • Produksjonsdata for effektivitet, kapasitet og kvalitet
 • Produksjonsdata for råvareforbruk og kostnader
 • Energioversikt -og regnskap

Kommunalteknikk

 • Lab-analyser
 • Offentlig rapportering; KOSTRA og MATS
 • Varighetskurve, f.eks. overskridelsesfrekvens for en tidsserievariabel
 • Vanntapsanalyse
 • Slamdeklarasjon
 • Sammenstillinger over år

Bygg og eiendom

 • Energiforbruk, temperaturkorrigert og sammenstilt med tidligere år og budsjett.
 • ET-kurver pr. bygg/bygningsmasse, og sammenstillinger av mange bygg med avvik i forhold til ET-kurvens børverdi.
 • Samsvarsgrafer som viser forholdene mellom ulike energikilder pr. bygg, gjerne sett sammen med utetemperatur i samme periode.
 • Energi- og miljøregnskap for ønsket periode.Sammenstille energiforbruk for bygg innenfor samme type (benchmarking)
 • BILLBOARDS – rullerende nøkkeltallsvisninger
 • Fakturamodul / leietakeravregning

 

Du må være innlogget for å se denne informasjonen.

Logg inn som kunde eller samarbeidspartner, eller registrer deg her:

Logg inn