Til toppen

Startsider

Gurusoft Startsider er et rammeverk med et helt nytt grensesnitt for bruker. Det gir raskere tilgang til forhåndsdefinerte rapporter, som gjør at flere organisasjon kan dra nytte av rapportdataene.

Gurusoft Startsider er et rammeverk med et helt nytt grensesnitt for bruker. Det gir raskere tilgang til forhåndsdefinerte rapporter, som gjør at flere organisasjon kan dra nytte av rapportdataene.

Gurusoft Startsider er et rammeverk med et helt nytt grensesnitt for bruker. Det gir raskere tilgang til forhåndsdefinerte rapporter. Dette gjør at flere i din organisasjon kan dra nytte av dine rapportdata.

Menyen på venstre side settes opp med en inndeling som kunden ønsker. I større anlegg kan generering av menyen og rapportene være helautomatisert, mens andre deler av menyen kan være skreddersydd.  Det er også mulighet for å inkludere linker til andre sider eller dokumenter hvis det er formålstjenlig.

Startsidene har et sett med visninger som er mer grafisk og dynamisk enn det man tidligere har vært vant til. Og nye rapportvisninger utvikles fortløpende etter behov. Informasjonen er tilpasset brukers behov og det er mulig å knytte sammen informasjon fra ulike kilder slik at de kan sees i en sammenheng.

Startsider vil garantert gjøre din rapportløsning mer visuell og lettere tilgjengelig.

Aktuelle visninger på Startsider:

Industri

 • Nøkkeltall, gjerne over flere perioder for sammenligning
 • Produksjonsdata for effektivitet, kapasitet og kvalitet
 • Produksjonsdata for råvareforbruk og kostnader
 • Energioversikt -og regnskap

Kommunalteknikk

 • Lab-analyser
 • Offentlig rapportering; KOSTRA og MATS
 • Varighetskurve, f.eks. overskridelsesfrekvens for en tidsserievariabel
 • Vanntapsanalyse
 • Slamdeklarasjon
 • Sammenstillinger over år

Bygg og eiendom

 • Energiforbruk, temperaturkorrigert og sammenstilt med tidligere år og budsjett.
 • ET-kurver pr. bygg/bygningsmasse, og sammenstillinger av mange bygg med avvik i forhold til ET-kurvens børverdi.
 • Samsvarsgrafer som viser forholdene mellom ulike energikilder pr. bygg, gjerne sett sammen med utetemperatur i samme periode.
 • Energi- og miljøregnskap for ønsket periode.Sammenstille energiforbruk for bygg innenfor samme type (benchmarking)
 • BILLBOARDS – rullerende nøkkeltallsvisninger
 • Fakturamodul / leietakeravregning

Eksempel på hvordan en startside kan se ut:

 

Du må være innlogget for å se denne informasjonen.

Logg inn som kunde eller samarbeidspartner, eller registrer deg her:

Logg inn