Til toppen

Startsider

Gurusoft Startsider er et rammeverk med et helt nytt grensesnitt for bruker. Det gir raskere tilgang til forhåndsdefinerte rapporter, som gjør at flere i organisasjonen kan dra nytte av rapportdataene.

Gurusoft Startsider er et rammeverk med et helt nytt grensesnitt for bruker. Det gir raskere tilgang til forhåndsdefinerte rapporter, som gjør at flere i organisasjonen kan dra nytte av rapportdataene.

Gurusoft Startsider er et rammeverk med grensesnitt for bruker. Dette gir raskere tilgang til forhåndsdefinerte rapporter, og gjør at flere i din organisasjon kan dra nytte av dine rapportdata. Vi benytter en “Generator” som er et grafisk verktøy, og forenkler oppsettet av Gurusoft Startsider.

Meny med inndeling settes opp etter eget ønske, og gjengir en enkel grafisk fremstilling. I større anlegg kan generering av menyen og rapportene være helautomatisert, mens andre deler av menyen kan være skreddersydde. Det er også mulig å inkludere linker til andre sider og dokumenter dersom det er ønskelig.

I tillegg kan startsider settes opp med Dashboard, som tillater deg som bruker å skreddersy din egen layout med grafiske elementer. Her kan du legge til nøkkeltall etter eget ønske, og holde tritt med viktige data på en enkel og oversiktlig måte. Oppsettet er også ideelt for fremstilling på storskjerm.

Gurusoft Startsider gir deg:

-              Menygenerator inkludert

-              Strukturert innehold av alle fastsatte rapporter

-              Stor vekt på grafiske presentasjoner

-              Brukervennlig analyserapport med valgfrie signaler

-              Stor frihet med tanke på visuelle rapporter

-              Aktuelle rapporter kun «ett klikk unna»

-              Dynamisk og grafisk fremstilling av data

-              Bruker selv kan personalisere sitt Dashboard

-              Kombinasjon mellom grafisk og tabellariske data

-              Se raskt uregelmessigheter og gjør tiltak

-              Med grenseverdier fremkommer avvik raskt og tydeligLurer du på hvordan du kan komme i gang med startsider? Send oss en forespørsel via den angitte knappen ovenfor. 


Aktuelle visninger på Startsider:

Industri

 • Nøkkeltall, gjerne over flere perioder for sammenligning
 • Produksjonsdata for effektivitet, kapasitet og kvalitet
 • Produksjonsdata for råvareforbruk og kostnader
 • Energioversikt -og regnskap

Kommunalteknikk

 • Lab-analyser
 • Offentlig rapportering; KOSTRA og MATS
 • Varighetskurve, f.eks. overskridelsesfrekvens for en tidsserievariabel
 • Vanntapsanalyse
 • Slamdeklarasjon
 • Sammenstillinger over år

Bygg og eiendom

 • Energiforbruk, temperaturkorrigert og sammenstilt med tidligere år og budsjett.
 • ET-kurver pr. bygg/bygningsmasse, og sammenstillinger av mange bygg med avvik i forhold til ET-kurvens børverdi.
 • Samsvarsgrafer som viser forholdene mellom ulike energikilder pr. bygg, gjerne sett sammen med utetemperatur i samme periode.
 • Energi- og miljøregnskap for ønsket periode.Sammenstille energiforbruk for bygg innenfor samme type (benchmarking)
 • BILLBOARDS – rullerende nøkkeltallsvisninger
 • Fakturamodul / leietakeravregning

 

Du må være innlogget for å se denne informasjonen.

Logg inn som kunde eller samarbeidspartner, eller registrer deg her:

Logg inn

Du må være innlogget for å se denne informasjonen.

Logg inn som kunde eller samarbeidspartner, eller registrer deg her:

Logg inn