Til toppen

Enkel overgang til ny storkommune

I forbindelse med kommunesammenslåingene som trer i kraft fra 01.01.2020 tilbyr Gurusoft en fullstending og enhetlig løsning for rapportering innen kommunalteknisk sektor, og bidrar til å gjøre overgangen til ny storkommune både enkel og effektiv.

 


Med Gurusoft Report knyttes ulike SCADA systemer sammen, og sørger for å automatisk fange opp, videresende, og samle data i ett og samme system. Dette innebærer at vi kan tilby følgende tjenester og løsninger: 
 

- Automatisert myndighetsrapportering gjennom ett og samme system i ny storkommune med Gurusoft KOSTRA

- Laboratoriedata for kommunalteknikk VA uavhengig av kommunens nåværende systemer med Gurusoft Lab2Report

- Oversendelse av energidata med timesverdier fra Elhub via Gurusoft GEHS

- Grafisk og numerisk fremstilling av viktige data og nøkkeltall via Gurusoft Dashboard

Gurusofts funksjon som “hypermarked” for rapporteringstjenester gjør det mulig for nye storkommuner å kun forholde seg til ett rapportsystem, med tilgjengelige data fra samtlige kommunale anlegg.

image

Virker dette som en gunstig løsning for deres kommune? Klikk deg inn via knappen, og kontakt oss med spørsmål eller ønske om en gjennomgang av systemet.