Til toppen

Gurusoft forebygger energisløsing ved hjelp av fagløsninger innen energi og fjernvarme. Vår ledende energioppfølging hjelper kundene med å forenkle, automatisere og effektivisere prosessene.

Energi og fjernvarme har en nøkkelrolle i vår felles kamp mot klimagassutslippene. Fjernvarme tar i bruk energi som ellers ville gått tapt, og blir av mange ansett som en foretrukken og fremtidsrettet løsning. Vi i Gurusoft bistår ved å dekke alle bransjens behov innenfor energi og fjernvarme med våre fagløsninger. Fagløsningene for automatisering av datafangst og kontrollsjekk av mengedata bidrar dessuten til økonomisk gevinst, så vel som miljøgevinster.

Produkter