Til toppen

Energi og fjernvarme

Gurusoft Report er å regne som markedsleder innen rapportering Energi og Fjernvarmeselskap. I dette ligger det  mer enn tradisjonell rapportering av prosessdata fra driftskontrollsystemer. Alle krav bransjen og deres rådgivere setter til et slikt system dekkes av Gurusoft Report. Vi har sterk fokus på forenkling og automatisering av driftsdata. Gjennom avanserte rutiner for automatisering av datafangsten og kontrollsjekk av mengdedata, blir dette noe av det våre kunder profitterer på å anvende i sin hverdag.