Til toppen

Energi og fjernvarme

Vi i Gurusoft forebygger energisløsing ved hjelp av våre fagløsninger innen energi og fjernvarme. Vår ledende energioppfølging hjelper dere med å forenkle, automatisere og effektivisere prosessene, og ikke minst spare penger. 

Energi og fjernvarme innehar en nøkkelrolle i vår felles kamp for å minske klimagassutslippene. Fjernvarme tar i bruk energi som ellers ville gått tapt, og blir av mange sett på som en preferert og fremtidsrettet løsning. Vi i Gurusoft dekker alle bransjens og kundens behov innenfor energi og fjernvarme med våre fagløsninger. Våre fagløsninger for automatisering av datafangst og kontrollsjekk av mengdedata, gir kundene både økonomisk profitt og miljøgevinster.