Til toppen

EOS

Grunnleggende system med alt fra analysefunksjoner til ferdige grafer og rapporter. Oversikt over alle eiendommer til enkeltbygg.

Grunnleggende system med alt fra analysefunksjoner til ferdige grafer og rapporter. Oversikt over alle eiendommer til enkeltbygg.

Det blir stadig viktigere med god oversikt over forbruk i bygg og eiendommer, derfor er et godt energioppfølgingssystem blitt helt essensielt. Gurusoft tilbyr bransjens beste energioppfølgingssystem når det gjelder brukervennlighet, fleksibilitet og skalerbarhet. Med Gurusoft EOS får dere alt fra enkelt oversikt over forbruk og reduserte kostnader, til avanserte analyser for å forstå årsaken til overforbruk og feil.

Gurusoft EOS:

 • Inneholder alle innsamlede data fra alle energikilder og vann.
 • Hovedmålere, undermålere og fiktive/beregnede målere med god oversikt.
 • Grafisk og tabellarisk presentasjon i faste rapporter, eller etter eget oppsett.
 • Ønskede (avviks)data kan sendes over til kartsystem.
 • Inneholder alle grunnleggende data om bygg, som m2 , pris på energikildene, CO2 verdier pr energikilde, etc.
 • Gir ET-kurver pr. bygg/bygningsmasse.
 • Gir samsvarsgrafer som viser forholdene mellom ulike energikilder pr. bygg, gjerne sett sammen med utetemperatur i samme periode.
 • Gir avvik i energiforbruk ut i fra budsjett/referanseår.
 • Gir et energi- og miljøregnskap for ønsket periode.
 • Finn selv forbruk på ønskede tidsrom på valgte ukedager - gjennom året.
 • Velg selv ønskede parametre som automatisk settes opp i et rullerende analyseskjema.

Du må være innlogget for å se denne informasjonen.

Logg inn som kunde eller samarbeidspartner, eller registrer deg her:

Logg inn

Du må være innlogget for å se denne informasjonen.

Logg inn som kunde eller samarbeidspartner, eller registrer deg her:

Logg inn

Du må være innlogget for å se denne informasjonen.

Logg inn som kunde eller samarbeidspartner, eller registrer deg her:

Logg inn