Til toppen


Er du forberedt på strengere avfallssortering fra 1 januar 2023?


 

Vi er flinke til å sortere avfallet i Norge både privat og på jobb, men nye lover og regler gjør at mange fra neste år må bli enda flinkere.
Mange er nok allerede godt i gang med å tilpasse seg de nye reglene, men fra og med 01.01.2023 innføres altså nye regler for kildesortering i Norge. Dette skal sikre mye mer kildesortering og materialgjenvinning av avfall. Med dette jobber vi sammen for at vi innen 2035 skal gjenvinne 65 prosent av husholdningsavfallet. Mat- og plastavfall fra alle husholdninger og bedrifter over hele landet skal sorteres ut. Kravene gjelder for hele landet, og omfatter både avfall fra husholdninger, og husholdningslignende avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner. I tillegg skal landbruksplast også sorteres. Du kan lese mer om den nye forskriften her, og se informasjon fra regjeringen her.

Målet er at mest mulig av avfallet skal bli til nye ressurser og gjenbrukes. Ved å gjenvinne mat og plastavfall utnytter vi ressursene enda bedre, og sparer miljøet for klimagasser. Mye av avfallet vårt er en ressurs som vi kan bruke om igjen. I 2035 skal vi materialgjenvinne eller gjøre klart for å gjenbruke hele 65 prosent av husholdningsavfallet vårt. Det samme gjelder lignende avfall fra næringslivet. Matavfallet kan for eksempel bli til biogass og gjødsel, og plasten kan vi bruke om igjen, sier statssekretær Aleksander Øren Heen i en pressemelding fra Klima- og Miljødepartementet. Dersom du ikke allerede er i gang, ta kontakt med de ansvarlige i din virksomhet, huseier eller ditt renovasjonsselskap for å få informasjon og hjelp. De fleste selskap har utfyllende informasjon på sine hjemmesider rundt dette.

For å kunne dokumentere resultater må man ha en god løsning for rapporter, oversikt og visualisering. Ha kontroll på dataene dine og mål din fremgang. Del dessuten resultatene med alle ansatte.

Med avfallsdata i Gurusoft oppnår man en positiv effekt både på klima, miljø og økonomi. Datagrunnlaget kommer fra renovasjonsselskapet dere har avtale med. Har dere avtale om elektronisk dataoverføring, overføres dataene automatisk til Gurusoft. Alternativt legges de manuelt inn i systemet.
Gurusoft dokumenterer sorteringsgrad for alt levert avfall og gir dere mulighet til å få grafiske illustrasjoner og dynamiske visninger av status og resultater. Dette viser deres holdning til "det grønne skiftet". Riktig håndtering av avfall bidrar til miljø, og utgjør stor klimanytte. Ønsker du å få dine avfallsdata inn i Gurusoft? Og ønsker du å omregne disse dataene til ditt klimaregnskap? Klikk her for mer informasjon, og ta kontakt for en prat rundt løsningen vår!


Har du fått med deg disse sakene?