Til toppen


Fereidun Akhoundzadeh
Senior ingeniør
Bergen Vann

Tips til gjennomføring av avløpsvannprøver og gode miljøforhold

 

Tradisjonelt sett har drikkevann og vannkvalitet, fått mer oppmerksomhet enn avløpsvann og utviklingen innen feltet. Tradisjonelt sett har de fleste land hatt krav om å bygge kjemisk eller biologisk rensetrinn, i tillegg til mekanisk. Norge på den andre siden, med sin lange kystlinje, har i mange år kun forholdt seg til mekanisk rensing og latt havet “ta seg av resten”. Dette er nå i ferd med å snu, da fokuset på avløpsvann har vært økende de siste tiårene. Kravene har blitt skjerpet, og akkreditert godkjenning av prøvetaking har blitt sentralt for flere avløpsrenseanlegg.
 

Et avløpsrenseanlegg kan enten fungere optimalt eller ikke, og man får ikke vite dette før man tar prøver fra både innløpsvannet og utløpsvannet, og beregner rensegraden. Resultatet av avløpsprøvene er «karakterutskriften» til et avløpsrenseanlegg. Der kommer anleggets tilstand frem. Men disse prøvetakingene bør tas på riktig måte, og tilfredsstille de relaterte standardene og kravene. En av de viktigste faktorene er miljøforholdet som prøvene blir utsatt for før de leveres til analyselaboratoriet. Da snakker vi om tid, lys og temperatur.
 

Noen av parameterne som avløpsprøver blir analysert for er lys-og temperaturfølsomme. Den biologiske massen i avløpet blir oksidert og ødelagt med tid, lys og varme. Prøvene blir da oppbevart i mørket i kjøleskap eller kjølebager under og etter prøvetaking, men særlig under transport er temperaturkontroll ikke lett. Flere liter med avløpsvann i flasker må holdes kjølig under transport innenfor et bestemt temperaturintervall, slik at ved levering til lab-analyse, kan temperaturen dokumenteres som riktig.

Dette problemet kan løses med flere enkle «triks». Man kan starte sekundær prøvetaking med frosne flasker, kjølebag og kjøleelementer. Her fryser man flaskene og kjølebagene ned før man starter sekundær prøvetaking. Man kan bruke kjølebager av bedre materiell, og en kan også benytte elektrisk kjølebag koblet til kjøretøyets elektriske anlegg. Målet er å holde temperaturen i kjølebag lav, slik at prøvene ikke ødelegges. Det hele kan da dokumenteres ved hjelp av små temperaturloggere som følger prøvene, måler og registrerer temperaturen underveis.

Det er enkelt å ta avløpsprøver, men det kreves nøyaktighet, kompetanse og utstyr til å kunne ta riktige avløpsprøver. Prøvene bør tas nøyaktige slik at man om noen år både kan stole på og bruke analyseresultatet.

Psst! Har du lyst til å skrive for Gurusoft? Vi deler fagkunnskap fra bransjen og hører gjerne fra deg som har spennende prosjekter eller nyheter på gang. Send en mail til marked@gurusoft.no for å få saken delt.


Andre artikler du kanskje vil like Hvorfor velge oss? 

Gurusoft har oppnådd status som markedsledende aktør innen rapporteringssystemer som følge av en enkel årsak – dyktige ansatte som virkelig brenner for faget.

Fra vårt kontor i Sandefjord jobber vi iherdig med å dele fagkunnskap med våre kunder, og arbeider kontinuerlig med å videreutvikle våre systemer for å kunne imøtekomme morgendagens krav til rapportering.

Vi er opptatt av at alle som investerer i våre systemer for datainnsamling, rapportering, dokumentasjon og analyse skal spare både tid og penger
.