Til toppen

Av: Jan Erik Gran
Gurusoft AS

Hvorfor bør bedriften din komme i gang med energioppfølging?
Og hva er gevinstene?Sjette hovedrapport fra FNs klimapanel er nå sluppet, og selv om det presenteres overskrifter av den dystre sorten - er det fortsatt rom for å bidra til endringer og forbedringer. For å oppnå forbedringer kreves det en innsats av norske selskaper og bedrifter, og alle må iverksette tiltak for å bidra i vår felles klimakamp. Men akkurat hva kan man gjøre? 

Klimapanelet slår fast at den globale økonomiske gevinsten av å begrense oppvarmingen til under 2 grader, er langt større enn kostnadene av klimatiltakene. Det er godt nytt, og beviser at det nytter å investere i klimatiltak. Med dagens høye strømpriser er det dessuten en stor økonomisk gevinst å investere i energisparing – der både lommebok og miljø står igjen som vinnere.

Klimarapporten nevner blant annet energieffektivisering som et av de områdene som er kostnadseffektivt virkemiddel for å nå våre klimamål. Og Enova sier at etablering av et energioppfølgingssystem kanskje er den viktigste enkeltaktiviteten for en systematisk reduksjon av energibruken i Norge. Det er et system som krever små investeringer, og kan gjennomføres av alle typer virksomheter - uavhengig om de er store eller små forbrukere av energi. 

Det er mange fordeler ved å etablere et EOS system, og her kan vi liste noen:

•    Energiutgiftene reduseres ved at feil i drift og tekniske anlegg avdekkes tidlig.
•    Man kan avdekke og dokumentere dårlige løsninger, og forslå driftsforbedringer. Samt delta i planlegging av endringer, og etterprøve tiltak. 
•    Feil i anlegg og på utstyr kan oppdages tidligere. EOS er en forebyggende aktivitet på driftssiden.
•    Man får bedre oversikt over energiflyten og energibruken.
•    Man får bedre kontroll i forhold til investeringer.
•    Og mye mer

I tillegg til dette kan arbeid med energi og klima gi ditt selskap positiv profilering ovenfor leietakere og samfunn. Man kan nemlig også dele og synligjøre bedriftens resultater, som igjen viser hvor lett det faktisk er å gjøre en forskjell når man bare setter i gang med tiltak.  

I Gurusoft leverer vi løsningen som kan hjelpe deg både med energioppfølging og klimaregnskap. Du kan lese mer om EOS her, og laste ned vår sjekkliste. Ta gjerne en prat med oss! Du kan lese mer om FNs klimarapport her.

Kunnde du tenke deg en prat om energioppfølging, eller noen av våre andre løsninger? Book er møte med vår rapporteringsekspert Jan Erik her!.