Til toppen


Hva vet vi om statens strømstøtte for bedrifter så langt? 

 

Vi i Gurusoft har nylig vært med på et webinar i regi av Glitre energi hvor temaet for diskusjonen var statens strømstøtte for bedrifter. For selv om ENOVA har varslet at det vil ta noen uker til før skjemaene til søknadsprosessen tilgjengeliggjøres, var flere eksperter fra bransjen samlet for å diskutere alt de visste om strømstøtteordningen til nå. Det er nemlig flere tiltak som kan iverksettes hos bedriftene inntil søknadene kan begynne å fylles ut. 

Obs! Oppdatert inforvasjon fra Enova 24.11.22 finner du her!
 Hva har regjeringen delt så langt i forbindelse med strømstøtteordningen?

 

 • Støttetrinn I: inntil 25 % av differansen mellom faktisk pris og 70 øre per kWh. Bedriften må som minimum gjennomføre energikartlegging.
   
 • Støttetrinn II: inntil 45 % av differansen mellom faktisk pris og 70 øre per kWh. Bedriften må gjennomføre energikartlegging, og i tillegg søke om tilskudd til og gjennomføre energitiltak.
   
 • Bedriften får tilskudd på inntil 50 pst. av investeringskostnaden knyttet til energitiltaket.
   
 • Forbedre tilgang på fastprisavtaler.
   
 • Strømkomponenten av ordningen vil beregnes basert på kostnader for 1. oktober til og med 31. desember 2022, og ordningen vil åpne for søknader i løpet av november.
   
 • Bedrifter som får tilskudd under ordningen kan ikke betale utbytte i 2023. 
   
 • Før ENOVA får oppdraget skal budsjettet og ordningen vedtas og detaljeres av Stortinget. ENOVA forventer at det åpnes for søknader i november, og at det i mellomtiden vil komme fortløpende informasjon fra regjeringen, stortinget og ENOVA.
   

Hva sier ENOVA om EOS?
 

Å investere i et system for energioppfølging er kanskje en av de viktigste tingene man kan gjøre for å oppnå systematisk reduksjon i energibruken. Et energioppfølgingssystem krever små investeringer, og kan innføres av alle type virksomheter uavhengig av om de er store eller små. Bedrifter må regne med en viss usikkerhet og ta risiko i forhold til store variasjoner i energiprisene, og her vil kunnskap om eget energibruk (som man får når man bruker et energioppfølgingssystem) gjøre bedriftene bedre rustet til å takle volatiliteten i energiprisene.

 

Hva kan det være fornuftig å tenke på i forhold til kravene knyttet til strømstøtten?  

 

 • Dokumenter energikartleggingen og effekten av utførte ENØK tiltak.
   
 • EOS gir erfaringsmessig besparelser på 5 % (av og til mer) ved at feil i drift og tekniske anlegg avdekkes tidlig.
   
 • Driftspersonellet blir mer energibevisste. Erfaringer tilsier en ekstragevinst i tillegg til den rene EOS aktiviteten på mellom 5–10%. Med EOS verktøyet kan ansatte foreslå driftsforbedringer, delta i planlegging av endringer, og etterprøve tiltak.
   
 • Feil i anlegg og på utstyr oppdages tidligere. EOS er en forebyggende aktivitet på driftssiden.
   
 • Bedre oversikt over energiflyten og energibruken. Med EOS vil en kunne si noe om bruksmønsteret for energien og til hvilke formål den går. Slike opplysninger vil være et viktig grunnlag for identifikasjon av tiltak og gevinster ved å "trimme" anleggene optimalt.

   

Hva er viktig å tenke på når man velge et energioppfølgingssystem?


Det mest åpenbare tipset er å velge et brukervennlig og effektivt system for datainnsamling, rapportering, dokumentasjon og analyse med fokus på datakvalitet. Et energioppfølgingssystem er noe som skal brukes flere år frem i tid, så det er viktig at løsningen er enkel, og skaleres i forhold til behov. Det bør også sørges for at løsningen har datalagring i Norge, med høy og dokumentert sikkerhet. Bedriftene bør passe på at det er de som eier dataene, og at de har enkel tilgang til disse. Systemet burde også kunne ta i mot ELHUB data direkte, og bør i tillegg kunne samle data fra flere type målere uavhengig av leverandør, alder, merke og teknologi. Tenk klima og bærekraft, og se etter en løsning som kan ta inn data som for eksempel avfall, drivstoff m.m, slik at din bedrift er rustet for klimaregnskap og bærekraftsrapportering.

ISO 50001 energiledelse, hva er essensen i dette? 
 

 •  Ved å bruke verktøyene og en forenklet utgave av ISO 50001 energiledelse vil man avdekke hvordan ståa er i bedriften og kunne finne de beste tiltakene å sette i gang med.
   
 •  Dette er jo også noe ENOVA anbefaler under normale omstendigheter, så da er det så langt vi kan se den sikreste måten å tilfredsstille myndighetenes krav for strømstøtte sammen med det andre vi allerede har hørt om nå. 

Helt til slutt og veldig overordnet - hva er formålet med strømstøttepakka?


Mange bedrifter har ofte et stort potensiale til å spare strøm, men å komme i gang med arbeidet oppleves ofte som en tung prosess. Bruk av pris og støtteordningen fra myndighetene bør kunne sette fart på dette arbeidet, og gi det “pushet” som trengs for å sette i gang.
 


Har du fått med deg disse sakene?