Til toppen
Gurusoft er sertifisert partner i Elhub-prosjektet

Gurusoft er sertifisert partner i Elhub-prosjektet

Elhub er et omfattende prosjekt som vil gjelde alle målerdata av strøm i Norge. Gurusoft har rolle som tredjepart og har fått sin integrasjon sertifisert av Elhub.

Hva er Elhub?
Det overordnede formålet med Elhub er å etablere en samfunnsøkonomisk effektiv IKT-infrastruktur for sluttbrukermarkedet for kraft i Norge. Elhub skal sikre effektiv lagring og distribusjon av måleverdier og kundeinformasjon mellom aktørene i kraftmarkedet. Elhub skal beregne avregningsdata, avviksunderlag og foreta avviksoppgjør for profilavregnede målepunkt. Kort sagt er Elhub en datahub som vil omfatte alle måledata for strøm i Norge.

Gurusoft med sertifisert integrasjon mot Elhub
Gurusoft har det siste året deltatt som pilotaktør for tredjeparter i dette omfattende prosjektet. Gurusoft fullførte nylig siste runde av aktørgodkjenningen og fått sin integrasjon sertifisert av Elhub. 

Ved bruk av Gurusoft sin programvare kan man spørre etter tilgang til målepunkter, hente ut historikk og abonnere på siste tilgjengelige timesverdier. Gårsdagens timer vil bli tilgjengelig innen kl 09.00 neste dag.

Gurusoft gjør det enkelt for sine kunder.
Gurusoft sine kunder vil ikke trenge å forholde seg til annet enn Gurusoft og Elhub Web Plugin. Elhub Web Plugin er den delen av Elhub der sluttbruker får tilgang til egen informasjon og kan gi rettigheter til tredjeparter som Gurusoft. 

Vi har også laget en egen guide slik at du enkelt kan komme i gang med Elhub, den finner du her.

Elhub er nå live!
Elhub gikk live 18.02.2019, og vi har fått gode tilbakemeldinger fra de som har tatt i bruk Gurusoft som leverandør av måleverdier fra Elhub. Her utdyper vi og noen brukere om våre erfaringer med Elhub.