Til toppen


Gjøvik kommune skaper engasjement rundt kildesortering i skolen med data og dashboards
 

Gjøvik kommune har et uttalt mål om å være en ledende klima- og miljøkommune kjent for bærekraftige prioriteringer. Gjennom en kartlegging av kommunens avfallshåndtering ble det avdekket potensiale for å øke kildesorteringsgraden i skolene. Blant annet var det stor variasjon, og i snitt dårligere enn husholdningene i kommunen. 


Rundt midten av 2021 ble det derfor igangsatt et prosjekt for å øke kildesorteringsgraden i Gjøvikskolene. For å få kontroll og oversikt over sorteringsgraden har kommunen benyttet Gurusoft sitt rapporteringsverktøy. Ved bruk av Gurusoft Report har det blitt utarbeidet dashbord som viser statistikk for hver enkelt skoles status og utvikling, hvilket alle skolene har fått tilgang til. 

“Flere av elevrådene brukte data og bilder fra Gurusoft sine dashbord når de presenterte sine handlingsplaner for kildesortering” - Pål Godard, Programleder Smart Gjøvik

I sammenhenger som dette er det spesielt viktig at dataen presenteres på en måte som er pedagogisk og forståelig for målgruppen (skoleelever). Dashbordene fra Gurusoft har bidratt til å forenkle informasjonen gjennom visuell fremstilling. Blant annet er de tilpasset for bruk på elektroniske skiltløsninger, og rullerer på storskjerm i kantina ved flere skoler. 
 “Med dashbordene fra Gurusoft kan både elever, lærere, skoleledelsen og kommuneadministrasjonen følge med på utviklingen” - Pål Godard, Programleder Smart Gjøvik

Selv om det er for tidlig å konkludere om prosjektet til Gjøvik kommune har oppnådd ønsket gevinst eller ikke, er data og bruken av dashbord avgjørende for å se om en lykkes i et lengre perspektiv. Endring av holdninger og vaner tar tid, spesielt for så store grupper det er snakk om i denne sammenhengen. Likevel har Gjøvik kommune tro på at resultatene vil komme på sikt, og ønsker å fortsette det gode arbeidet som har blitt igangsatt. 

“Dashbordene fungerer som en påminnelse i hverdagen, og er en forsterkende faktor for det holdningskapende arbeidet som gjøres analogt” - Pål Godard, Programleder Smart Gjøvik
 


Se hvordan Gjøvik kommune engasjerer skoleelevene!

Foto og video: Gjøvik kommune


Har du fått med deg disse sakene?