Til toppen

Pål Godard
Smartbysjef
Gjøvik kommune

Gjøvik blir en smartby med løsninger fra Gurusoft

Gjøvik kommunes smartbyprogram – «Smart Gjøvik» - er en satsing på smart og kreativ bruk av data og teknologi for å realisere kommunens visjon; "Universitetsbyen Gjøvik - ledende i bærekraftig vekst og utvikling". Ved hjelp av moderne IT-løsninger fra blant andre Gurusoft, bygger kommunen nå den tekniske infrastrukturen og dataplattformen som understøtter smartbysatsingen.


«En naturlig del av smartbyarbeidet er å eksperimentere med ny teknologi og sensorer», forteller Pål Godard som er smartbysjef i Gjøvik kommune. «Vi lagrer stadig mer data fra ulike kilder, men er ikke så gode på å utnytte mulighetene dette gir oss. I tillegg har vi tydelige føringer på at data skal deles som åpne data hvis mulig.»

Etter å ha testet ut skyløsninger fra flere ulike leverandører, falt valget på Gurusoft Report. Gjøvik kommunes Vann- og avløpsavdeling hadde allerede brukt systemet i flere år, og det var enkelt å tilpasse systemet til nye bruksområder i andre deler av kommunen. «-  Gurusoft Report gir oss den grunnfunksjonaliteten vi trenger akkurat nå innenfor en fornuftig økonomisk ramme», sier Godard. Til smartbyarbeidet har kommunen spesielt behov for:

  • et trygt sted å langtidslagre rådata fra en rekke ulike kilder og systemer – en slags «datasjø» - med forutsigbare langrings- og transaksjonskostnader

  • muligheten til å sammenstille data fra ulike kilder og «siloer» for analyse

  • åpne data, og API-er som muliggjør bruk av data både internt og av eksterne

  • rapporter, grafer og tabeller for presentasjon av data, og som lar seg integrere i eksisterende nettsider og annen presentasjonsprogramvare

Gjøvik kommune er bare i startfasen, men har allerede data fra smartbysensorer, bygningsdrift, mobilitet, luftkvalitet, støy, renovasjon, badetemperaturer og annet integrert i løsningen. I tillegg lagres også måledata fra alle kommunens smarte vannmålere. «- Vi har startet med data vi anser som ufarlige og enkle å jobbe med, for å bygge opp egen kompetanse og modenhet», forklarer smartbysjefen. «Men på sikt ønsker vi å utvide med data fra andre kilder som kan gi kommunen enda større gevinster.»

psst! Har du lyst til å skrive for Gurusoft? Vi deler fagkunnskap fra bransjen og hører gjerne fra deg som har spennende prosjekter eller nyheter på gang. Send en mail til marked@gurusoft.no for å få saken delt.


 


Foto: Gjøvik kommune. Fra venstre: Gjøvik by, smarte gatelys badetemperaturmåler, luftkvalitetmåler, støymåler


Andre artikler du kanskje vil like
Hvorfor velge oss? 

Gurusoft har oppnådd status som markedsledende aktør innen rapporteringssystemer som følge av en enkel årsak – dyktige ansatte som virkelig brenner for faget.

Fra vårt kontor i Sandefjord jobber vi iherdig med å dele fagkunnskap med våre kunder, og arbeider kontinuerlig med å videreutvikle våre systemer for å kunne imøtekomme morgendagens krav til rapportering.

Vi er opptatt av at alle som investerer i våre systemer for datainnsamling, rapportering, dokumentasjon og analyse skal spare både tid og penger
.