Til toppen

2-5 MIN LESETID


Utforsk støttemuligheter for den nyeste grønne teknologien fra Enova!


Nå kan du få støtte fra Enova hvis du er en bedrift som gjennomfører energisparetiltak og investeringer. Spare strøm - Spare penger - Spare miljø


Hva gjør Enova?

For bedrifter kan det være kostbart og risikabelt å ta i bruk de nyeste og mest miljøvennlige teknologiløsningene. Da kan Enova bidra økonomisk, slik at prosjektene likevel lar seg gjennomføre. Enova investerer årlig flere milliarder kroner av fellesskapets midler i slike løsninger. Dette er løsninger som hjelper bedrifter med å bygge morgendagens grønne Norge.

Hvem kan motta økonomisk støtte fra Enova?

Bedrifter innen sektorer som  industri, landtransport, sjøtransport, energisystemer, samt bygg og eiendom har mulighet til å søke om støtte fra Enova. Pengene skal brukes til fremtidsrettede initiativer som bidrar til å lede Norge mot et lavutslippssamfunn. Enova støtter derimot ikke prosjekter som ville blitt gjennomført uansett, uten økonomisk støtte. De gir heller ikke støtte til prosjekter som allerede er i gang.

 


Hvorfor Gurusoft?

Når du vurderer å søke om støtte, er det viktig at du har forberedt deg godt, inkludert dokumentasjon av reduksjonen i energiforbruket og effekten av de miljøvennlige tiltakene du gjennomfører. Dette er avgjørende for å få støtte-godkjenning fra Enova. I denne sammenhengen kan verktøy som Gurusoft leverer være det beste alternativet for din bedrift. Det kan hjelpe deg med nøyaktig registrering og analyse av energisparetiltakene til bedriften din og gir et solid grunnlag for søknaden din. Det er svært lurt å ha slike verktøy tilgjengelige når du utforsker Enovas støttemuligheter i prosessen med å gjøre din virksomhet mer energieffektiv og miljøvennlig.


Her kan du lese mer om ordningen:
https://www.enova.no/bedrift/stotte-til-energi--og-klimatiltak-i-virksomheter/"
"Legg spesielt merke til saker merket med NY for å holde deg oppdatert om de nyeste støtteordningene."