Til toppen

Gurusoft er fagspesiallister og har utviklet løsninger for å effektivisere datainnsamling, rapportering, dokumentasjon og analyse. Vi har brukt vår fagkunnskap til å lage løsninger tilpasset din bransjes behov. I tillegg har vi løsninger som tar i bruk Business Intelligence, maskinlæring og kunstig intelligens. Finn løsningene for din virksomhet, og kom raskt i gang med umiddelbare resultater i form av reduserte kostnader og miljøgevinster.


Business Intelligence


Riktig bruk og gode analyser av innsamlet data gir stort utbytte. Derfor har vi utviklet løsninger for å innhente, strukturere og formidle virksomhetsinformasjon. Løsninger som tar i bruk Business Intelligence er ferdig integrert med våre produkter, slik at dere ikke trenger å benytte tredjepartsløsninger i analysearbeidet.

Vi tilbyr både standard løsninger tilgjengelig rett ut av boksen og spesialtilpassede løsninger ut i fra ønsker og behov.


Les mer