Til toppen

Aktører som har digitalisert tjenester ved bruk av Gurusofts DataHub.


“Smarte byer og lokalsamfunn setter innbyggerne i sentrum, og tar i bruk ny teknologi, innovative metoder, samarbeid og samskaping for å bli mer bærekraftige, attraktive, produktive og tilpasningsdyktige.”

Sitat

Nasjonalt veikart

Tips

Bør din kommune satse på Smartby?

Er du i en posisjon der du lurer på om din kommune bør satse på smarte og heldigitale byer? Her er noen kjennetegn på at det foreligger et reelt behov:

Du er en kommune som ønsker samspill mellom innbyggere og teknologi, digitalisering og automatisering

Du er en kommune med et digitaliseringsbehov

Du ser fordelen ved å samle alle IoT sensorer for videre benyttelse

Du ønsker ett grunnlag for all rapportering innen kommunalteknikk VA

Du ønsker ett grunnlag for ferdigstillelse av offentlig rapportering

Du har behov for energioppfølging av bygg

Du er en kommune som vil ha oversikt over vannlekkasjer i ledningsnettet

Du er en kommune som vil ha oversikt over vannets reise fra råvann, til renvann og slamDataHub gjør

datainnsamlingen kostnadseffektiv

Tidligere har datainnsamling vært assosiert med kostbare systemer, komplekse datastrukturer og dyre konsulentoppdrag. Men med en sentral DataHub for mottak av all driftsdata holdes kostnadene nede, samtidig som kommunen kan innovere på basis av datagrunnlaget de mottar.


Investeringen i en Smartby handler om å bruke “smarte” data for å høste gevinster innen klima, miljø og ressursbruk.

GurusoftStore tidsbesparelser

Automatisk rapportering.

Er Gurusoft din nye DataHub? Vi bistår med løsninger for kontroll og rapportering av alt fra;

Rent og trygt vann

Vanntap/lekkasjer

Optimal energiforbruk

Overløp

Rensegrad

Slamrapportering

Klima- og miljørapportering

Myndighetsrapportering

Og andre driftsrapporter m.m.

Hvorfor velge oss? 

Gurusoft har oppnådd status som markedsledende aktør innen rapporteringssystemer som følge av en enkel årsak – dyktige ansatte som virkelig brenner for faget.

Fra vårt kontor i Sandefjord jobber vi iherdig med å dele fagkunnskap med våre kunder, og arbeider kontinuerlig med å videreutvikle våre systemer for å kunne imøtekomme morgendagens krav til rapportering.

Vi er opptatt av at alle som investerer i våre systemer for datainnsamling, rapportering, dokumentasjon og analyse skal spare både tid og penger.