Til toppen


Masteroppgave med mål om å forhindre kimtallvekst

Hva forårsaker kimtallvekst i drikkevannet? Hvilke driftsparametre kan brukes for å forstå årsakene til høyt kimtall? Og hvordan kan ledningsnettet driftes for å unngå kimtallsvekst? Disse spørsmålene kom opp i en diskusjon på Gurusoft Brukerforum i 2019, mellom Annie Bjørklund fra Bergen Vann, og Edvard Susnic Krossøy fra Gurusoft. Samtalen skulle vise seg å sette i gang tankemaskineriet til Edvard, som påfølgende år valgte å basere hele forskningsprosjektet sitt på masterstudiet ved Maastricht University i Nederland på praten med Bergen Vann. 


 

I september 2020 er oppgaven både presentert og innlevert, og Edvard har returnert til Norge. Han sitter på flere verdifulle funn, og flere av dem deler han her;
 

- "I min masteroppgave ønsket jeg å jobbe med analyse, modellering og maskinlæring. Problemstillingen som kom opp på Gurusofts Brukerforum virket veldig interessant, og det presenterte nettopp en slik type utfordring. I tillegg forklarte Annie Bjørklund hvorfor dette var en viktig problemstilling og hvordan det ville være nyttig for flere drikkevannsprodusenter. At Bergen Vann viste sterk interesse for at jeg skulle undersøke problemstillingen, og var villige til å tilgjengeliggjøre data, var også en sterk driver og motivasjonsfaktor.”
 

- "Det første jeg gjorde var å sette meg inn i utfordringene en drikkevannsprodusent møter i forbindelse med kimtallsvekst i ledningsnettet. Deretter gjorde jeg meg noen tanker om hvordan tilgjengelig data kunne brukes for å håndtere disse utfordringene. Løsningen jeg så for meg var å modellere kimtallet basert på driftsparametre og utforme et system som kan brukes i den daglige driften av ledningsnettet for å systematisk kontrollere kimtallsveksten."


Hva er din tilknytning til Gurusoft? 

- "Jeg har jobbet deltid i Gurusoft siden 2013, og gjennom hele studietiden. Der har jeg blant annet jobbet med innovasjon og produktutvikling. Det er slik jeg har fått interessen for vann og avløp, som er et av Gurusofts produktområder.”


Fortell mer om pilotkunden Bergen Vann, og om hvordan prosessen har vært.

- "Jeg har samarbeidet med Bergen Vann, og testet modellen og systemet jeg utviklet på deres data. Slik fikk jeg testet hvordan løsningen kan fungere og brukes i praksis, og ikke minst hvilke resultater det kan gi. Det viste seg at systematisk styring av ledningsnettet i stor grad kan forebygge kimtallsvekst.”


Er løsningen ferdig og klar for å implementeres? 

- “Løsningens rammeverk er klart for å tas i bruk. Det er nødvendig med en prosjektperiode for datainnsamling, analyse og implementasjon for å sette opp en tilpasset løsning for kunden. Løsningen kan settes opp integrert med Gurusoft Report, hvor mange allerede har samlet inn data som er lett tilgjengelig gjennom deres Data Hub.”


Hvem er en typisk kunde? og hvorfor burde flere hoppe på løsnngen? 

- “Alle drikkevannsprodusenter vil dette kunne være aktuelt for, men spesielt de som har utfordringer med høyt kimtall og kimtallsvekst.”


Hvordan vil du jobbe videre med prosjektet? Og hva er neste steg? 

- "Jeg skal i gang med en prosess med Bergen Vann for å sette opp løsningen jeg har designet i oppgaven. Det blir utrolig spennende. Jeg håper også å komme i kontakt med andre drikkevannsprodusenter som er interessert.”


Avslutningsvis, kan du si noe om hvorfor videre utvikling på området er så viktig? 

-“Drikkevann er et utrolig viktig område her i Norge, men også internasjonalt. Kimtall er en av de mest brukte parametrene for å måle kvaliteten på drikkevannet og driften drikkevannsforsyningen.”


“For høyt kimtall er en kjent problemstilling som mange vannverk sliter med, og som kan være vanskelig å regulere, da det skyldes en samvirkning mellom flere ulike parametere.” - Annie Bjørklund, Bergen Vann
 

- "Det er viktig at vi fortsetter å jobbe med innovasjon og tar i bruk nye løsninger på dette området, ettersom drikkevannet er helt kritisk. I Norge har vi også mulighet til å være ledende på området og ta en rolle internasjonalt ved å aktivt ta i bruk nye og innovative løsninger i arbeidet med drikkevann. Rent og tilgjengelig drikkevann er også en del av FNs bærekraftsmål. Her kan den Norske drikkevannsindustrien aktivt bidra med gode løsninger og stor kunnskap.”


Andre artikler du kanskje vil like

.

 

 

 

HVORFOR BØR DU TA EN PRAT MED GURUSOFT OM RAPPORTERING?

 

I løpet av de to siste tiår har vi fått bryne oss på oppgaven med å utvikle markedets mest fleksible og brukervennlige rapportsystem. Dette har vi oppnådd ved å lage løsninger som er spesielt tilpasset kundenes behov, og resultert i at alle som bruker oss i dag har tre viktige besparelser til felles; tid, penger, og miljø.