Til toppen

Fritzøe Eiendom

«Vi hadde aldri kunnet drive så mange eiendommer uten bruk av Gurusoft EOS.»

Klare gevinster med nytt rapportsystem

Fritzøe Eiendom er et heleid datterselskap av Treschow-Fritzøe AS, og er en sentral aktør i eiendomsmarkedet i Larvik og omegn. De utvikler og skaper nye arenaer for trivsel og samhold, alltid med tradisjon og nyskapning hånd i hånd.

Med historien i veggene fylles gamle industrieiendommer med ny skapende virksomhet. Fritzøe Eiendom benytter seg av Gurusoft EOS og Klimaregnskap for å være kapable til å holde styr på alle sine bygninger som blant annet inneholder over 60 000 kvadratmeter kontorer. Du kan lese mer om Fritzøe Eiendom HER.

Fritzøe Eiendom har store områder å drifte, med lite mannskap. Likevel, med Gurusoft Energioppfølging og med støtte fra Gurusofts samarbeidspartner Init som leverandør, er dette mulig å gjennomføre. Fritzøe Eiendom anvender Gurusoft EOS for å sjekke eiendommens tilstand med forbruk og energi på vann for å effektivisere forbruket og redusere kostnadene. Etter innføring av disse systemene har selskapet sett en klar gevinst.

Hvorfor Gurusoft?
 

"Etter innføring av Gurusoft Energioppfølging har vi spart 1 million kroner i året, og dette kun på innsamling av måledata.” - Vidar Haugen, driftssjef i Fritzøe Eiendom.
 

Tidligere var innsamling av måledata en tidkrevende prosess. Det ble brukt opptil 2 dager på innsamlingen, et arbeid som i dag kun tar fem minutter å gjennomføre. I tillegg pleide det å være krevende å finne årsaken til tap. Dette er i dag mye enklere med Gurusofts løsninger. I dag avdekkes uregelmessigheter i forbruk eller tap i fjernvarmenettet momentant, for umiddelbar styring eller korreksjon. Ved bruk av Gurusoft har Fritzøe Eiendom optimalisert driften av energisentralene, noe som har ført til at de har spart ca. 600 000 kroner i året på energiforbruk. Resultater viser at Fritzøe Eiendom har hatt en total besparelse på 1,6 millioner kroner per år, på bruk av Gurusoft.
 

Kommentar fra Fritzøe Eiendom

"Vi hadde aldri kunnet drive så mange eiendommer uten bruk av Gurusoft EOS.” - Vidar Haugen, driftssjef i Fritzøe Eiendom.
Trygve Larsen fra Gurusoft takker Vidar Haugen og Fritzøe Eiendom for samarbeidet. 

Fritzøe Eiendom sparer millioner i året på bruk av EOS fra Gurusoft.

 

Vi bruker Gurusoft EOS til mer enn å redusere energikostnadene, løsningen er også en del av vår daglige drift, sier driftssjef Vidar Haugen.

 

Fritzøe Eiendom har spart inn sin EOS-investering på litt over ett år, forteller driftssjef Vidar Haugen. Gurusoft har bidratt til dette på flere måter, nå bruker vi kun 5 minutter på innhenting av måledata, noe vi brukte 2 dager på før. Bare dette har gitt oss en million i årlig besparelse. En annen effekt av å investere i et EOS system og et toppsystem fra Acobia Flux, er at vi kan styre pumper og varmesentraler mer eksakt med informasjon og nåverdi/timesverdier. Nå kan vi tune inn anlegget til å bli så effektivt som mulig. Vi regner med å spare rundt 600.000 kroner i året på muligheten til å få informasjonen direkte inn i systemet vårt. – Fritzøe Eiendom anvender Gurusoft EOS til mer enn å redusere forbruket og energikostnadene, fortsetter Haugen. Løsningen er også en del av vår daglige drift hvor uregelmessigheter i forbruk eller tap i fjernvarmenettet avdekkes momentant, for umiddelbar styring eller korreksjon. Kombinasjonen av dyktige kollegaer i Fritzøe Eiendom med Gurusoft EOS sine fleksible og effektive løsninger, sparer selskapet for både tid og penger, avlsutter han.