Til toppen


Cognia opplever umiddelbar effekt ved bruk av EOS-løsningen til Gurusoft


Cognia er et ledende konsern innenfor bilbransjen i Norge. Konsernet har i dag 650 ansatte fordelt på 20 lokasjoner rundt om i landet. De mange ansatte og lokasjonene til Cognia setter krav til gode rapportsystemer for å følge med på energiforbruket til hele konsernet.


Økende strømpriser satte i gang et energiprosjekt hos Cognia i april 2022. Dette prosjektet understreket viktigheten av å skaffe et godt rapporteringsverktøy for å få oversikt over det totale forbruket. I den sammenhengen kom Gurusoft på banen med sitt rapporteringssystem, og ble det systemet Cognia endte opp med å bruke. 

I starten av samarbeidet mellom Gurusoft og Cognia ble det hovedsakelig brukt rapporter over energiforbruket til ett og ett bygg, men i senere tid har Cognia også arbeidet med startsider og dashboard for å gjøre det enklere for alle ansatte å bruke systemet. Cognia er dermed godt fornøyd med oppsettet av deres nåværende system. Ikke bare opplever de å få daglig innsikt i forbruket, men også en god oversikt over totalen.

“Gurusoft sitt rapportsystem har gjort det mye enklere å få total oversikt over forbruket. Nå kan vi bare gå på startsiden og se forbruket, for eksempel se hvordan det ligger an nå, kontra fjoråret.” - Lars Birger Vik Hansen, Eiendomsforvalter i Cognia

Cognia bruker i dag Gurusofts system daglig for å fange opp avvik, og for å se resultatet av utførte tiltak. Selskapet har allerede sett forbedring og har med det klart å måle effekten av større investeringer. Denne daglige bruken har bidratt til en veldig positiv trend for Cognia, hvor de totalt sett reduserte forbruket med 640 000 kWh i 2022. Dette tilsvarte cirka 10% på konsern nivå.  


“Det har vært veldig gøy og nyttig å ha målinger for å se effekten eksempelvis av å bytte varmepumper og ventilasjonsanlegg. Veldig bra effekt av investeringene. Dette kan man da legge frem for å få til investeringer på andre steder.” - Lars Birger Vik Hansen, Eiendomsforvalter i Cognia

Cognia sin positive trend for 2022 gjelder også for starten av 2023. På årets første måned reduserte konsernet forbruket med 22,5% til tross for en kaldere januar i 2023 kontra 2022. Resultatene viser tydelig at et økt fokus på rapportering av energiforbruket gir umiddelbar målbar effekt. Cognia kommer derfor til å fortsette og fokusere på å bruke Gurusoft sine rapporteringssystem daglig også i fremtiden.


Har du fått med deg disse sakene?.


HVORFOR BØR DU TA EN PRAT MED GURUSOFT OM RAPPORTERING?

I løpet av de to siste tiår har vi fått bryne oss på oppgaven med å utvikle markedets mest fleksible og brukervennlige rapportsystem. Dette har vi oppnådd ved å lage løsninger som er spesielt tilpasset kundenes behov, og resultert i at alle som bruker oss i dag har tre viktige besparelser til felles; tid, penger, og miljø.