Til toppen

Vi hjelper dere med å samle inn all data som trengs for klimaregnskapet, og sørger for at organisasjonens klimagassutslipp automatisk beregnes og settes opp i ønskede grafer, tabeller og rapporter.

Jan Erik Gran

Salgssjef og fagspesialist, Gurusoft

Se fordelene ved Gurusofts Klimaregnskap samlet i et oversiklig produktark!

Vi har benyttet Gususoft i flere år, bl.a. for å gjennomføre energiøkonomiske analyser og tiltak. Klimaregnskapet er en naturlig videreføring av dette arbeidet. Det er et viktig verktøy for å kunne vurdere effekten av konkrete tiltak som iverksettes for å redusere klimagassutslipp fra kommunens virksomhet!
Regine Hildre, rådgiver miljø og stedskaping, Larvik kommune

Hvorfor velge oss? 

Gurusoft har oppnådd status som markedsledende aktør innen rapporteringssystemer som følge av en enkel årsak – dyktige ansatte som virkelig brenner for faget.

Fra vårt kontor i Sandefjord jobber vi iherdig med å dele fagkunnskap med våre kunder, og arbeider kontinuerlig med å videreutvikle våre systemer for å kunne imøtekomme morgendagens krav til rapportering.

Vi er opptatt av at alle som investerer i våre systemer for datainnsamling, rapportering, dokumentasjon og analyse skal spare både tid og penger.