Til toppen

Av: Jan Erik Gran
Gurusoft AS

Hvordan øke kildesorteringsgraden?

Strenge krav til gjenvinning av avfall står høyt i EU. Klimaregnskap etterspørres mer enn noen gang, og vektlegges i større grad i anbudsprosesser både i det offentlige og private. Kildesorteringsgrad og sirkulær tankegang er viktig i denne sammenheng, og høy grad av gjenvinning står høyt på vår sammfunnsagenda. Alt som kan gjenvinnes bør gjenvinnes, og det er her god kildesortering blir avgjørende. Kildesorteringsgraden må opp, og det er penger å spare på god og riktig sortering.


Hva er viktig for å lykkes?

•    God løsning for rapporter, oversikt og visualisering. Ha kontroll på dataene dine og mål din fremgang. Del dessuten resultatene med alle ansatte. 
•    Eierskap og forankring i selskapet og ledelsen. Alle må være opptatt av riktig kildesortering og forstå verdien av dette. Ta imot innspill og tilbakemeldinger fra ansatte. 
•    Sett konkrete mål for hva dere vil oppnå og gjør tiltak deretter.
•    Gjør det enkelt å kildesortere der de ansatte er. Tydelig merking av hva som skal kastes hvor er viktig.
•    God informasjon til alle er en forutsetning. Alle må forstå hvordan og hvorfor dere sorterer. 
•    Kontrolller frekvensen av tømming hvis dette er noe dere kan påvirke. Ikke tøm kontainere som er halvfulle. 

Få full oversikt over virksomhetens kildesorteringsgrad, og gjør det enkelt å sette miljømål for bedriften. Med avfallsdata i Gurusoft oppnår man en positiv effekt både på klima, miljø og økonomi. Datagrunnlaget kommer fra renovasjonsselskapet dere har avtale med. Har dere avtale om elektronisk dataoverføring, overføres dataene automatisk til Gurusoft. Alternativt legges de manuelt inn i systemet straks det foreligger.

Gurusoft dokumenterer sorteringsgrad for alt levert avfall og gir dere mulighet til å få grafiske illustrasjoner og dynamiske visninger av status og resultater. Dette viser deres holdning til "det grønne skiftet". Riktig håndtering av avfall bidrar til miljø, og utgjør stor klimanytte, og er også et viktig ledd for virksomheter som skal bli eller er ISO 14001 sertifisert.

Ønsker du å omregne disse dataene til ditt klimaregnskap? Klikk HER for mer informasjon. 
Ta kontakt med oss , så hjelper vi deg i gang!
 .