Til toppen

Med Gurusoft Avfallshåndtering vil virksomheten til enhver tid visualisere sorteringsgraden på sine nettsider, i Dashboard eller i sine rapporter.

GurusoftLøsningsdetaljer

Hva får du med Gurusofts avfallshåndtering?

Data fra de ulike kildene kommer inn til Gurusoft EOS via flere kanaler.

Du velger selv hvilken informasjon som skal inn.

Avfallet omregnes til ønsket gruppe eller avdeling, og viser både enhet og pris.

Sett inn dine KPI’er i systemet, og følg den positive utviklingen.


Hvordan funker

avfallshåndtering?

Datagrunnlaget kommer fra renovasjonsselskapene dere bruker i dag. Har dere avtale om elektronisk dataoverføring, overføres dataene automatisk til Gurusoft. Alternativt legges de manuelt inn i systemet straks det foreligger. Overføring av avfallsdata, sorteringsgrad, priser m.m gir den oversikten og kontroll markedet trenger.

Bli mer miljøbevisst!Positiv effekt på klima, miljø og økonomi

Elektronisk dataoverføring.

Er Gurusoft din nye avfallshåndtering. Vår løsning gir dere flere fordeler:

Dokumenterer krav til myndighetene ang. miljø - ref. Regnskapslovens § 3-3.

Dokumenterer sorteringsgrad for alt levert avfall.

Gir mulighet til grafiske illustrasjoner og dynamiske visninger av status / resultatet.

Viser virksomhetens holdning til "det grønne skiftet". Riktig håndtering av avfall bidrar til vktige miljøtiltak, og utgjør stor klimanytte.

Et viktig ledd for virksomheter som skal bli eller er ISO 14001 sertifisert.

Ønsker du å omregne disse dataene til ditt klima og miljøregnskap? Kontakt oss for å komme i gang

Gurusoft


 

 

Hvorfor velge oss? 

Gurusoft har oppnådd status som markedsledende aktør innen rapporteringssystemer som følge av en enkel årsak – dyktige ansatte som virkelig brenner for faget.

Fra vårt kontor i Sandefjord jobber vi iherdig med å dele fagkunnskap med våre kunder, og arbeider kontinuerlig med å videreutvikle våre systemer for å kunne imøtekomme morgendagens krav til rapportering.

Vi er opptatt av at alle som investerer i våre systemer for datainnsamling, rapportering, dokumentasjon og analyse skal spare både tid og penger.


.