Til toppen

 

Horten kommunes innovasjonstiltak med bruk av Gurusoft Report på NRK Nyhetsmorgen

 

Horten kommune har startet prosessen med å koble avløpsnettet til internett ved bruk Gurusoft Report for IoT. Det innovative prosjektet vekker oppsikt, og måten Horten kommune har begynt å digitalisere avløpsnettet på blir tatt opp på NRK Nyhetsmorgen.


HØR INNSLAGET PÅ NRK HER

Horten kommune er i førersetet innen digitalisering og har tatt i bruk IoT-målere for innhenting av data. Dette brukes for å overvåke hele avløpssystemet med sensorer i kummer for å samle inn data som sendes til Gurusoft Report for IoT. Dermed kan hele systemet fjernovervåkes og man får full oversikt over tilstanden, slik at tiltak kan settes inn der det er behov og man kan drive forebyggende arbeid.

"Vi har en boks montert nede i kummen som har kommunikasjon med styringssystemet vi har i kommunen, hvor målepinnene i kummen vil fortelle oss om kummen går i overløp." Det sier Thomas Kirkhus, teknisk enhetsleder i Horten kommune, på innslaget til NRK.

IoT2Report er Gurusofts integrasjonssystem mot alle IoT-nettverk, som sikrer en trygg og kostnadseffektiv innhenting av data fra IoT-sensorer. Dette gir store muligheter for innovasjon, og dataen som samles inn kan blant annet benyttes til rapporter, grafiske visninger og avviksvarsling, for å bedre drift og ressursbruk.

Les mer om IoT2Report


Hvordan funker det?

Gurusofts partner/forhandler innhenter data fra kommunene, og sender dette til Gurusoft Report, som sender det videre til kommunens driftskontrollsystem.

Øvre Eiker Kommune 

Her benytter man også Gurusoft Report, hvor vi her henter data fra kummer uten infrastruktur, det vil si uten strømtilgang eller tradisjonelt kablet nett. Tilsvarende løsninger har Gurusoft også for å måle vannforbruk i vannsoner. Dette for å avdekke vannlekkasjer i ledningsnettet.

Tromsø kommune

Trømsø kommune benytter seg av en løsning hvor man måler trykk i kummer, og sender denne informasjonen trådløst til IoT2Report. Dermed har Gurusoft løsninger for kunder som har et godt utbygd strømnett og kablet nett, samtidig som vi dekker behovet til kunder som ønsker å ha inn batteridrevne enheter.

Muligheten man har i Gurusoft Report til å sammenstille og analysere data uavhengig av signal og type er unik. Ved å samle alt i et Gurusoft Report som data hub, får Gurusoft sine kunder oversikt og trygghet for den stadig økningen av muligheter som IoT og BIG data gir.

 
.

 

 

HVORFOR BØR DU TA EN PRAT MED GURUSOFT OM RAPPORTERING?

 

I løpet av de to siste tiår har vi fått bryne oss på oppgaven med å utvikle markedets mest fleksible og brukervennlige rapportsystem. Dette har vi oppnådd ved å lage løsninger som er spesielt tilpasset kundenes behov, og resultert i at alle som bruker oss i dag har tre viktige besparelser til felles; tid, penger, og miljø.