Til toppen

IoT2Report

GURUSOFTS INTEGRASJONSSYSTEMER MOT ALLE IoT-NETTVERK.

GURUSOFTS INTEGRASJONSSYSTEMER MOT ALLE IoT-NETTVERK.

         

 • Åpner for samlet rapportering på data fra radio-baserte sensornettverk - som LoRa og Narrowband
 • Integrasjon med eksisterende IoT-nettverk via MQTT
 • Soneinndelt analyse av målerdata for å finne kilder til vanntap/ vannlekkasje
 • Periodisert analyse av data for å finne trender i forbruk
 • Vann- og strømmålerdata som grunnlag for avregning

  HVA GJØR IoT2REPORT?

  Mange kommuner og selskaper jobber med digitalisering og digitaliseringsstrategi. Midt i dette er en rivende utvikling av IoT sensorteknologi som gjør det kostnadseffektivt og sikkert å innhente mer viktig data som kan benyttes for bedre drift og ressursbruk. I Gurusoft Report er vi opptatt av at du skal få alle dine driftsdata i en og samme løsning.

  HVORFOR IoT2REPORT?

  Med bedre dekning, lang batterilevetid for IoT-sensorer og betydelig lavere pris per sensor vil dette gi store muligheter for innovasjon og forbedring av produkter og tjenester. Vi i Gurusoft har laget en generell motor for innhenting av informasjon fra IoT målere ved integrering med leverandører av målere og målerdata. Med stadig økende utvikling innenfor IoT har Gurusoft sørget for at det skal være enkelt å utvide tjenesten med nye protokoller for innhenting av data.

  Med Gurusoft Report IoT kan man bygge rapporter på for eksempel geografiske enheter eller målersoner. Statistikk fra slike rapporter kan brukes både til myndighetsrapportering og som grunnlag for å finne soner hvor målt forbruk avviker fra det som er forventet (som for eksempel for å finne vannlekkasjer). I tillegg til rapportering kan Gurusoft Report IoT benytte enkeltmålinger til å gi merverdi. Som for eksempel utveksling av fakturagrunnlag med tjenesteleverandører, og varslinger til driftspersonell og andre interessenter når det oppdages avvik på innkommende målerdata.