Til toppen


Jan Kjetil Wik
Senior programvareutvikler
Gurusoft


Gurusoft IoT med støtte for Telenor MIC

Vi i Gurusoft fortsetter å lytte til våre kunder og signalene fra markedet. Dette gjør at vi opprettholder fokuset på IoT-teknologi, og utvider støtten for tredjepartsleverandører - nå sist Telenor og deres MIC (Managed IoT Cloud).
 


 

Gurusoft har gjennom noen år satt IoT (Internet of Things), og rapportering på løpende data fra smarte målere, på dagsordenen. Slike målere dukker i økende grad opp i små og store prosjekter hos våre kunder, og i mange forskjellige sammenhenger - med alt fra målinger på vannleveranser til privatkunder over til miljømålinger i byer og tettsteder.

Prosjektene involverer gjerne flere aktører - hvor hver enkelt fokuserer på levering av de sidene av en totalløsning som de kjenner aller best. I den sammenhengen velger vi i Gurusoft å fokuserer på det VI kan - nemlig å være fagpersoner med mange års erfaring innen både rapporteringsteknikk og de faktiske behovene og kravene våre kunder møter, f.eks. ved levering av kommunale tjenester.

Den tekniske siden ved å innhente og å overføre data fra et gitt målepunkt - helt uavhengig av type måler og bruksområde - er da typisk noe vi gjerne overlater til samarbeidspartnere som har dette som sin kjernevirksomhet. Gurusoft har lagt opp noen retningslinjer for hvordan vi helst vil motta data - og dette er ved bruk av MQTT-protokollen (Message Queuing Telemetry Transport). Vi samarbeider gjerne her med aktører som innhenter og kommuniserer målinger (kablet eller trådløst - f.eks. over LoRaWAN eller Narrowband) inn til en felles MQTT-"broker", hvor vi kan lytte på definerte kanaler. Dette gir en klar ansvarsdeling, og gjør det enklere for alle parter både å drifte og feilsøke "sine" deler av en løsning. 

MQTT er en protokoll hvor det ikke legges mange føringer på innholdet av "meldinger" fra en sensor, men hvor det er definerte standarder for hvordan kommunikasjonen rent teknisk skal fungere. Førstnevnte gir stor fleksibilitet og muligheter for at vi i samarbeid med kunde og tjenesteleverandør kan tilpasse hva som sendes og mottas, mens sistnevnte gjør at vi kan være forholdsvis sikre på at vi kun trenger å tilpasse oss til en gitt leverandør av en  kommunikasjonstjeneste én gang. 

I den sammenhengen har vi nå fått inn støtte for MQTT-tjenestene i Telenor MIC (Managed IoT Cloud) i vår IoT2Report-modul. Dette gir våre kunder og samarbeidspartnere muligheter til å bruke de mulighetene som finnes der til å enkelt komme opp med en IoT-løsning. De vil da eie og styre tilgangen til MIC, og kan gi Gurusoft tilgang til å hente ut kun de dataene som er relevante for videre bruk i Gurusoft Report Suite. 


Andre artikler du kanskje vil like
Hvorfor velge oss? 

Gurusoft har oppnådd status som markedsledende aktør innen rapporteringssystemer som følge av en enkel årsak – dyktige ansatte som virkelig brenner for faget.

Fra vårt kontor i Sandefjord jobber vi iherdig med å dele fagkunnskap med våre kunder, og arbeider kontinuerlig med å videreutvikle våre systemer for å kunne imøtekomme morgendagens krav til rapportering.

Vi er opptatt av at alle som investerer i våre systemer for datainnsamling, rapportering, dokumentasjon og analyse skal spare både tid og penger
.