Til toppen
Får raskt oversikt med Gurusoft Dashboard

Får raskt oversikt med Gurusoft Dashboard

– Nytten av Gurusoft Dashboard blir bare større og større etterhvert som vi erfarer og kan styre ut fra informasjonen vi samler inn, forteller Jørgen Fidjeland.

Dashboard - raskt overblikk over virksomheten

Gurusoft Dashboard er utviklet spesielt for ledere og andre som trenger styringsinformasjon fra forskjellige deler av virksomheten. Måten informasjonen blir presentert på i dashbordet gjør det lettere å ta avgjørelser og bestemme tiltak, akutt eller planmessig.

Her dere tilgang til store mengder data, men sliter med å få rask oversikt over de viktigste nøkkeldataene? Dette løser Dashboard. Nøkkeldata visualiseres på en enkel måte tilpasset ditt behov, noe som bidrar til raskere og smartere beslutninger.
Dashbordet gir et visuelt grensesnitt det er enkelt å forstå. Kontinuerlig oppdatert virksomhetsdata og nøkkelinfo vises i grafer eller tabeller, og gir ledere et solid og meningsfullt verktøy å basere beslutninger og tiltak på. 

Skap større engasjement

Med Dashboard kan dere synliggjøre viktige parametre for ansatte og publikum så de lett kan se trendene i det dere produserer eller jobber med. Mange bedrifter forteller om større engasjement blant ansatte og enklere forståelse fra publikum etter at Dashboard ble vist på store skjermer.

Les mer om hvordan Jørgen Fidjeland bruker Dashboard i sin jobb.


– Det første jeg gjør når jeg kommer på jobb er å åpne dashbordet med de grafiske brikkene som gir meg en rask oversikt over de siste trendene i anlegget, sier Fidjeland.

 

Samarbeid med Gurusoft i over 20 år

Tønsberg Renseanlegg har samarbeidet med Gurusoft i 20 år. Sammen har vi utviklet Gurusoft Report VA med et dynamisk Dashboard. Tønsberg renseanlegg har et driftsanlegg som henter ut store mengder data per sekund, minutt, timer, dager eller uker, men bruker i tillegg Gurusoft sin software som sorterer og strukturerer dataene i det vi kaller brikker på skjermen, slik at de gir en oversiktlig styringsinformasjon.
 

– Som leder trenger jeg å ha oversikt og kontroll over de viktigste prosessene i anlegget. Dashbordet gir meg oversikten som verktøy til å lede prosesser og ansatte på en effektiv og rasjonell måte.

 

​​​​​​

– All data kan tas ut i flere formater, det være seg tabeller eller grafiske kurver, som gjør det lettere å se trendene over tid, forteller Jørgen Fidjeland. Dette er nøkkelen til Gurusoft Report sine dynamiske sider og Dashboard. Man kan velge hvilke målinger man vil trende og følge, jeg har daglig oppe to tabeller og sju grafiske brikker som jeg følger med på, fortsetter Fidjeland.

– Nytten av Gurusoft Dashboard blir bare større og større etterhvert som vi erfarer og kan styre ut fra informasjonen vi samler inn. Vi utvider stadig ønskene om brikker vi har i dashbordet, avslutter Fidjeland.

 

Dashboard er bygd opp av dynamiske og fleksible informasjonbrikker. Hver bruker kan selv velge hvilken informasjon og format som dashbordet skal vise, ut fra hver enkelt brukers fokus og informasjonsbehov. Disse fleksible informasjonbrikkene kan vises tabellarisk og grafisk. Bildet over viser to tabellariske og sju grafiske brikker. Bildet til høyre viser hvordan man kan bruke Dashboard som infoskjerm til publikum og ansatte.

 

 
 

 

Se en kort video der Trygve Larsen fra Gurusoft intervjuer Jørgen Fidjeland om hans erfaring med Dashboard.

 

 

Tønsberg Renseanlegg ble startet på 1970 tallet og eies av kommunene Færder, Tønsberg og Re. Renseanlegget behandler avløpsvann for over 65 000 innbyggere og like store mengder fra næringsmiddelindustrien. Det tas ut 45 tonn slam hver dag og har en kapasitet på 1000 liter vann per sekund.

 


 

Les mer om Dashboard her