Til toppen

Store datamengder gir mange muligheter. Vi i Gurusoft ser hvor stort utbytte riktig bruk og gode analyser av innsamlet data kan gi. Derfor har vi utviklet løsninger for å innhente, strukturere og formidle virksomhetsinformasjon. Business Intelligence er en del av våre systemer, slik at dere ikke trenger å benytte tredjepartsløsninger i analysearbeidet.Våre hovedprodukter — Report og EOS — har også Business Intelligence som en integrert del av produktet.
.