Til toppen
Lekkasjeleting gjort enkelt


Lekkasjeleting gjort enkelt

Vestfold Vann er et vannverk lokalisert i Vestfold, og eies av de fem Vestfold-kommunene Sandefjord, Tønsberg, Færder, Horten og Holmestrand. Selskapet forsyner kommunenes rundt 160 000 innbyggere med vann som holder drikkevannskvalitet.


Vestfold Vann har bygd opp en anerkjent kompetanse i Norge når det gjelder å finne og avdekke vannlekkasjer. Gurusoft Report er et viktig verktøy i deres arbeidshverdag. Selskapet er avhengige av kontroll og oversikt over vannproduskjonen for å avdekke vannlekkasjer. Med Gurusoft kan de finne søkeområder og planlegge arbeidsdagen til mannskapene, noe som bidrar til et mer effektivt arbeid. For å optimalisere arbeidsdagen er Vestfold Vann avhengig av et godt samarbeid med Gurusoft og GUARD, en av Gurusofts partnere. GUARD leverer et scadasystem som gir dem kontroll over vannsituasjon en og distribusjonen av vannet.
 

Hvorfor Gurusoft?
 

“Vi bruker Gurusoft til å få en oversikt over vannlekkasjer og vannforbruk, noe som bidrar til at vi blir mer effektive til å nå våre mål.” - Børge Bjørndahl, fagleder i Vestfold Vann IKS sin vannlekkasjeavdeling.
 

Vannlekkasjeavdelingen i Vestfold Vann jobber for å redusere vanntapene i kommunenes distribusjonssystemer. De har et mål om redusere det årlige vanntapet til under 20%. Resultatene deres bekrefter at de er i en positiv utvikling. Gurusoft er en sterk bidragsyter på deres vei  mot det store målet. 
 

Vestfold Vann bruker Gurusoft kontinuerlig hver dag til lekkasjesøk. Gurusoft leverer en grafisk visning av dataene. Dette gjør at data som i utgangspunktet er kompliserte, blir enklere å lese og mye mer tilgjengelig. Dette bidrar igjen til at Vestfold Vann har mulighet til å respondere raskere på eventuelle lekkasjer. Vann som lekker bærer med seg enorme økonomiske tap. Med Gurusoft kan disse tapene reduseres med millionbeløp. 
 

Kommentar fra Vestfold Vann IKS
 

“Med Gurusofts grafiske visning har vi blitt mer effektiv i vårt arbeid med å avdekke vannlekkasjer.” - Børge Bjørndahl, fagleder i Vestfold Vann IKS sin vannlekkasjeavdeling.