Til toppen

«Med Gurusofts grafiske visning har vi blitt mer effektiv i vårt arbeid med å avdekke vannlekkasjer»


— Børge Bjørndahl, fagleder i Vestfold Vann IKS sin vannlekasjeavdeling

Vestfold Vann bruker Gurusoft til å få en bedre oversikt over vannproduksjonen og avdekke vannlekkasjer. Med Gurusoft kan de finne søkeområder og planlegge arbeidsdagen til mannskapene. Å redusere vanntap, sparer kommunene og samfunnet for millionbeløp hvert år.

Se intervjuet med Vestfold Vann IKS om deres arbeid med vannlekkasjer for å redusere vanntapet.