Til toppenSamarbeid og samspill mellom Gurusoft & Veifo

Veifo bruker Gurusoft sitt EOS verktøy. Dette gir dem oversikt over energiforbruket i sanntid, og dataene illustreres ryddig og oversiktlig på systemets dashboardløsning. Her får driftsorganisasjonen fullstendig oversikt over forbruk og effektfaktorer. Avvik kan dessuten spottes umiddelbart, og tiltak iverksettes med det samme. Bruker et bygg for eksempel varme og kjøling samtidig om sommeren? Dette vil EOS systemet kunne dektere og synliggjøre umiddelbart, og strakstiltak for å minimere kostnadene kan iverksettes med det samme.
 
 


Med bruk av Gurusoft kan Veifo bygge opp kundespesifiserte dashbord med informasjon fra det interne EOS systemet, eller andre datakilder som FDV eller økonomisystemet. Dataene presenteres for brukeren alt ettersom hvordan brukeren selv ønsker å sette opp systemet, og hvordan de ønsker dataene fremstilt.

Med Gurusoft EOS kan man logge både time- og minuttintervaller som muliggjør presise analyser. Visninger for totalforbruk, graddagskorrigering, samsvarsgraf, og ET-kurver gir mulighet for nøyaktig og komplett energioppfølging. Gurusoft EOS tilrettelegger også for logging av andre typer verdier, som for eksempel vannforbruk og avfall.


Produktark


Energioppfølging.pdf
Datahub Gurusoft.pdf
Klimaregnskap.pdf
Elhub.pdfEnkel oppstart og fleksible priser

Vi i Gurusoft er opptatt av at du som kunde skal sitte igjen med besparelser og synlige resultater etter å ha kommet i gang med vårt EOS system. Uansett om din kommune eller bedrift er liten eller stor, har vi utviklet et «one size fit all» system som kan tilpasses og utvikles etter behov.

Vi er dessuten opptatt av at det skal være enkelt å komme i gang med våre systemer, og har brukt tid på å utvikle et særdeles brukervennlig system som er lett å komme i gang med! Dette er med på å redusere konsulenttimer, og med frihet til å velge mellom fastpris og månedsabonnement gjør vi det kostnadseffektivt å implementere fremtidens rapportsystem!