Til toppen

Vanntap

Vår løsning for vanntap gir full oversikt over tilstanden på ledningsnettet. Lekkasjer og ledningsbrudd oppdages umiddelbart og både sted og volum dokumenteres. Dette reduserer vanntapet og skader det forårsaker, som gir store kostnadsreduksjoner.

Vår løsning for vanntap gir full oversikt over tilstanden på ledningsnettet. Lekkasjer og ledningsbrudd oppdages umiddelbart og både sted og volum dokumenteres. Dette reduserer vanntapet og skader det forårsaker, som gir store kostnadsreduksjoner.

I Norge er det rikelig tilgang på rent vann med god kvalitet, men vi har et av Europas høyeste lekkasjetap. 31% av alt vann som produseres tapes på veien fra produksjon til forbruker. Totalt dreier det seg årlig om ca 209 millioner m³, eller ca 350 millioner kroner. I Norsk Vanns bærekraftstrategi er ett av delmålene at hver enkelt virksomhet innen utløpet av 2020 skal ha utarbeidet en plan for å komme ned på en bærekraftig lekkasjeandel fra vannledningsnettet. Historisk har det i Norge vært rikelig tilgang til godt råvann og vannet har vært billig å rense og distribuere. Nye krav til vannkvalitet krever mer og bedre vannbehandling, noe som øker produksjonsprisen. Det er også blitt mer bevissthet omkring sløsing. 

Hvordan redusere vanntap med Gurusoft? 

Erfaringer viser at inndeling i lekkasjesoner er et effektivt tiltak. Inndelingen må gjøres på en naturlig måte, og vannmengde inn i hver sone må måles/beregnes. 

For beregning av lekkasjetap opereres det med to metoder ifølge IWA:

 • Vannbalansemetoden (topp-ned)

  • Lekkasje = produsert vann – forbruk

 • Nattforbruksmetode (bunn-opp)

  • Lekkasje = observert nattforbruk – legalt nattforbruk
    

Gurusoft Report benytter siste metode hvor observert nattforbruk logges. Det legale nattforbruket beregnes med bakgrunn i:

 • Målt driftstrykk i sonen

 • Målt eller estimert næringsforbruk i sonen

 • Informasjon om ledningsnett (Lengde, Antall pe, antall stikkledninger)

Informasjonen sammenstilles i en grafisk presentasjon hvor man enkelt visualiserer lekkasjen i sonen. Ved hjelp av historikk vil man også enkelt kunne se lekkasjer som oppstår og blir utbedret. Når flere soner sammenstilles i ett bilde vil det også være enkelt å se hvilke lekkasjer som gir mest effekt å arbeide med.

"Gurusoft er ett av verktøyene som har bidratt til at vi i dag ligger på en lekkasjeprosent på ca 14%, mot godt over 40% i 2014/2015." - Guttorm Langstøyl, Spydeberg Kommune