Til toppen
Enkel oversikt med informativt Dashboard


Enkel oversikt med informativt Dashboard

Tønsberg renseanlegg IKS er et interkommunalt selskap som driver med avløpsrensing og eies av Færder og Tønsberg kommuner. I tillegg behandler de slam fra Sandefjord kommune. Deres visjon er å anlegge og drive hovedavløpsledninger med tilhørende pumpestasjoner og renseanlegg på en effektiv måte.


Tønsberg renseanlegg er en av Gurusofts eldste kunder og bruker av systemet. Siden 1998 har Gurusoft og Tønsberg renseanlegg samarbeidet om å utvikle rapport- og grafikkløsningen som i dag er blitt en bransjestandard. Det gode samarbeidet mellom selskapene har gitt gevinster i begge ender. Tønsberg renseanlegg har bidratt til at Gurusoft har utviklet seg til det bedre ved å utfordre Gurusoft til å alltid utvikle nye løsninger og innovere innen kommunalteknikk og renseanlegg. Dette gir positive utslag for begge parter.
 

De første rapporteringssystemene som ble tatt i bruk var tungvinte sammenliknet med dagens løsninger. Tønsberg renseanlegg hevder det har vært en formidabel framgang i muligheter i rapportsystemet. I dag registreres all data i renseanleggene og pumpestasjonene på timesverdier. Ved bruk av Lab2report kommer all data fra laboratoriene effektivt og automatisk inn i renseannleggets rapportsystem. Dette kan sendes videre til KOSTRA og/eller MATS.
 

Hvorfor Gurusoft?
 

"Det første jeg gjør når jeg kommer på jobb er å se på Dashboardet, her får jeg raskt oversikt over renseanleggets status.” - Jørgen Fidjeland, daglig leder, Tønsberg renseanlegg.
 

Dashboard er en grafisk visning av innsamlede data. Dette er et sentralt verktøy hos Tønsberg renseanlegg. Det gir god oversikt over det viktigste som har skjedd i den siste perioden. Dataene som fremstilles i Dashboardet er blant annet innløpsmengde, renseeffekter, energidata og kjemikalieforbruk. Den grafiske fremvisningen av data tilgjengeliggjør informasjonen og gjør den enklere å forstå, slik at det gir bedre forutsetninger for å avgjøre hvilke tiltak som skal gjøres i anlegget. Tønsberg renseanlegg bruker dashboard som informasjonskanal til publikum og andre ansatte.
 

Kommentar fra Tønsberg renseanlegg IKS
 

“Rapportsystemet har gjort det mulig for oss å ta vare på data på en robust måte. Effekten er at vi alltid har våre data tilgjengelig i Gurusoft Report.” - Ragnar Normann Paulsen, IT-ansvarlig, Tønsberg renseanlegg.