Til toppen
Redusert energiforbruk etter innføring av toppsystem


Redusert energiforbruk etter innføring av toppsystem

Stavanger kommune er relativt stor med sine over 400 formålsbygg. Gurusoft Energioppfølging har vist seg å være nøkkelen for Stavanger kommune når det gjelder å følge med på energiforbruket i alle disse bygningene, samtidig som man enkelt kan finne avvikene.


Gurusofts løsninger innenfor energioppfølging er essensielle for at Stavanger kommune skal ha kontroll på energiforbruket. ET-kurver med faste settpunkter på hver eiendom gir en god oversikt over forbruket, spesielt ved temperaturskifter. Her har man muligheten til å fange opp de største avvikene. I tillegg vil effektgrafene hjelpe til med å finne strømtyvene.
 

Hvorfor Gurusoft?
 

“For oss fungerer Gurusoft kjempefint. Det er intuitivt, fremtidsrettet, utviklingen skjer i samarbeid med brukerne og vi gleder oss til fortsettelsen.” - Espen Svendsen, energiansvarlig i Stavanger kommune Eiendom.
 

Ved kontinuerlig bruk av Gurusoft EOS i en fireårs periode, har Stavanger kommune vært i stand til å spare 10 millioner kWh, bare på skolebygg. Dette er et tydelig eksempel på hvilke gevinster man kan oppnå ved å benytte seg av Gurusoft EOS for å hente innsamlede data som kan utgjøre en stor forskjell i det lange løp.
 

Kommentar fra Stavanger kommune
 

“Gurusoft har det mest fleksible energioppfølgingssystemet i bransjen.” - Espen Svendsen, energiansvarlig i Stavanger kommune Eiendom.