Til toppen

Spydeberg Kommune

Er Spydeberg Norges beste kommune i kampen mot lekkasjer?

Er Spydeberg Norges beste kommune i kampen mot lekkasjer?

Er Vestfold Vann norges beste kommune i kampen mot lekkasjer?

40 % av drikkevannet forsvinner på veien fra vannkilden til abonnentens vannkran. Det er tall for landsgjennomsnittet og det betyr i klartekst at rørnettet er i dårlig forfatning. Det betyr også at avløpsnettet må fange opp millioner av liter drikkevann som lekker fra drikkevannrørene til avløpsrørene. Som igjen betyr at renseanleggene overbelastes. En ond sirkel.

Men onde sirkler kan brytes og det har man klart i Spydeberg kommune i Østfold. Der er lekkasjen for drikkevann redusert til 15-16 % - og det tror vi kanskje er norgesrekord?

Dette refereres til uttalelser fra Guttorm Langstøyl som er enhetsleder for drift og vedlikehold i kommunen, og hentet fra VA-Info www.ovalinfo.no nr 3, 2017.


 

Du må være innlogget for å se denne informasjonen.

Logg inn som kunde eller samarbeidspartner, eller registrer deg her:

Logg inn