Til toppen

Prøveplan

Oversikt over status på alle prøver i henhold til prøveplanen, og rask identifisering av hvilke prøver som mangler og hvilke som forventes å komme inn.

Oversikt over status på alle prøver i henhold til prøveplanen, og rask identifisering av hvilke prøver som mangler og hvilke som forventes å komme inn.

Følg opp og få full oversikt over tester, analyser og resultater for drikkevann, avløpsvann og avløpsslam i henhold til de gjeldende kravene og egen prøveplan.

Er alle forventede analyser tatt og rapportert inn i henhold til prøvetakningsplanen? Gurusofts Prøveplanmodul gir god oversikt over status på alle prøver i henhold til prøveplanen. Du kan raskt identifisere hvilke prøver som mangler og hvilke du kan forvente å få inn.